VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Ký hiệuNgàyHình thức Cơ quan ban hànhTrích yếu
05/2017/TT-BTTTT02/06/2017Thông tưBộ TT & TTThông tư Hướng dẫn thực hiện nội dung Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
04/2017/TT-BTTTT19/03/2017Thông tưBộ TT & TTThông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 88/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
08/2016/TT-BQP01/02/2016Thông tưBộ Quốc PhòngThông tư Quy định về cung cấp, sử dụng dicị vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội
11/2012/TT-BTTTT17/07/2012Thông tưBộ TT & TTThông tư Quy định Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
08/2012/TT-BTTTT25/06/2012Thông tưBộ TT & TTHướng dẫn chi tiết thi hành Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và Quyết định số 72/2011/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích giai đoạn 2011-2013
07/2012/TTLT-BTTTT-BVHTTDL19/06/2012Thông tưChính PhủQuy định trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian trong việc bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan trên môi trường mạng Internet và mạng viễn thông
05/2012/TT-BTTTT18/05/2012Thông tưBộ TT & TTPhân loại các dịch vụ viễn thông
04/2012/TT-BTTTT13/04/2012Thông tưBộ TT & TTQuy định về quản lý thuê bao di động trả trước
02/2012/TT-BTTTT15/03/2012Thông tưBộ TT & TTQuy định chi tiết về cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính
Số: 28/2011/TT-BTTTT21/11/2011Thông tưChính PhủBan hành các mẫu Tờ khai đăng ký, mẫu Đơn đề nghị cấp phép, mẫu Chứng nhận đăng ký, và mẫu Giấy phép quy định tại Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền
33/2011/TT-BTTTT01/11/2011Thông tưBộ TT & TTNgày 01 tháng 11 năm 2011 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 33/2011/TT-BTTTT quy định chi tiết việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử, Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử. Nội dung như sau:
Số: 33/2011/TT-BTTTT01/11/2011Thông tưBộ TT & TTNgày 01 tháng 11 năm 2011 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số: 33/2011/TT-BTTTT quy định chi tiết việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử, Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử
282011/TT-BTTTT21/10/2011Thông tưBộ TT & TTBan hành biểu mẫu liên quan đến lĩnh vực phát thanh truyền hình
23/2011/TT-BTTTT11/08/2011Thông tưBộ TT & TTQuy định về việc quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước
22/2011/TT-BTTTT02/08/2011Thông tưBộ TT & TTVề việc ban hành cước kết nối cuộc gọi từ mạng thông tin di động mặt đất đến mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt
21/2011/TT-BTTTT13/07/2011Thông tưBộ TT & TTSửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú trong nước của các cơ quan báo chí và Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT ngày 21 tháng 11 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành Quy chế xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam
19/2011/TT-BTTTT01/07/2011Thông tưBộ TT & TTQuy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước
18/2011/TT-BTTTT30/06/2011Thông tưBộ TT & TTBan hành Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng
17/2011/TT-BTTTT30/06/2011Thông tưBộ TT & TTBan hành Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định
16/2011/TT-BTTTT30/06/2011Thông tưBộ TT & TTQuy định về kiểm định thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện
15/2011/TT-BTTTT28/06/2011Thông tưBộ TT & TTQuy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính
13/2011/TT-BTTTT06/06/2011Thông tưBộ TT & TTThông tư quy định về Văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài
123