VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Ký hiệuNgàyHình thức Cơ quan ban hànhTrích yếu
12/2012/BTC-BTTTT14/02/2012Thông tư liên tịchChính PhủHướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở Trung ương và địa phương giai đoạn 2011 - 2015
34/2011/TTLT/BTTTT-BNG24/11/2011Thông tư liên tịchChính PhủHướng dẫn việc phối hợp thi hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định 79/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ
20/2010/TTLT-BTTTT-BYT20/08/2010Thông tư liên tịchChính PhủThông tư liên tịch hướng dẫn việc ưu tiên về thời điểm, thời lượng phát sóng trên đài phát thanh, đài truyền hình; dung lượng và vị trí đăng trên báo in, báo điện tử đối với thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS
17/2010/TTLT-BTTTT-BNV27/07/2010Thông tư liên tịchChính PhủThông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
12/2007/TTLT/BXD-BTTT11/12/2007Thông tư liên tịchChính PhủThông tư liên tịch hướng dẫn về cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị