VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Ký hiệuNgàyHình thức Cơ quan ban hànhTrích yếu
1602/QĐ-UBND-HC29/12/2017Quyết địnhUBND Tỉnh Đồng ThápQuyết định về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Đồng Tháp năm 2018
1603/QĐ-UBND-HC29/12/2017Quyết địnhUBND Tỉnh Đồng ThápQĐ v/v giao số người làm việc trong các ĐVSN công lập, các hội có tính chất đặc thù và HĐLĐ theo NĐ số 68/2000/NĐ-CP của tỉnh Đồng Tháp năm 2018
1477/QĐ-UBND.HC08/12/2017Quyết địnhUBND Tỉnh Đồng ThápVề việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh
441/QĐ-BTTTT28/03/2017Quyết địnhBộ TT & TTQuyết định Quy định chi tiết thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
1722/QĐ-TTg02/09/2016Quyết địnhChính PhủQuyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
295/QĐ-BTTTT21/03/2014Quyết địnhBộ TT & TTQuyết định Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2013
1186/QĐ-BTTTT02/07/2012Quyết địnhBộ TT & TTVề việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông hết hiệu lực thi hành
64/QĐ-UBND-TL28/05/2012Quyết địnhUBND Tỉnh Đồng ThápVề việc thành lập tổ chức sát hạch trình độ ứng dụng công nghệ thông tin đối với cán bộ công chức lãnh đạo thuộc các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Đồng Tháp
235/QĐ-BTTTT09/02/2012Quyết địnhBộ TT & TTVề việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
216/QĐ-BTTTT04/02/2012Quyết địnhBộ TT & TTVề việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông hết hiệu lực thi hành
956/QĐ-UBND-HC26/10/2011Quyết địnhUBND Tỉnh Đồng ThápQuy định về định mức chi các đề tải nghiên cứu khoa học
1595/QĐ-BTTTT03/10/2011Quyết địnhBộ TT & TTQuyết định số 1595/QĐ-BTTTT về việc công bố Định mức tạo lập cơ sở dữ liệu trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin
1601/QĐ-BTTTT03/10/2011Quyết địnhBộ TT & TTQuyết định số 1601/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố Định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin.
21/2011/QĐ-UBND06/09/2011Quyết địnhUBND Tỉnh Đồng Thápquy định Quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
41/2011/QĐ-TTg03/08/2011Quyết địnhThủ tướng Chính PhủV/v chỉ đinh doanh nghiệp thực hiện duy trì, quản lý mạng bưu chính công cộng, cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ bưu chính quốc tế
1200/QĐ-BTTTT01/08/2011Quyết địnhBộ TT & TT/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
1175/QĐ-BTTTT29/07/2011Quyết địnhBộ TT & TTBan hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chưức về quy định hành chính của Bộ TTTT
1034/QĐ-BTTTT12/07/2011Quyết địnhBộ TT & TTV/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông hết hiệu lực thi hành
433/QĐ-BTTTT29/03/2011Quyết địnhBộ TT & TTPhê duyệt kế hoạch hành động quốc gia về IPv6
20/2011/QĐ-TTg24/03/2011Quyết địnhThủ tướng Chính PhủBan hành Quy chế hoạt động truyền hình trả tiền
357/QĐ-BTTTT15/03/2011Quyết địnhBộ TT & TTPhê duyệt Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020
1236/QÐ-UBND.HC28/12/2010Quyết địnhUBND Tỉnh Đồng ThápVề việc ban hành Quy chế tổ chức hội nghị trên hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Đồng Tháp
12