VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Ký hiệuNgàyHình thức Cơ quan ban hànhTrích yếu
103/2016/QH1305/04/2016LuậtQuốc hộiLuật Báo chí
19/2012/QH1320/11/2012LuậtQuốc hộiLuật xuất bản
 11/11/2011LuậtChính PhủQuy định về tố cáo
02/2011/QH1311/11/2011LuậtQuốc hộiquy định về khiếu nại
49/2010/QH1228/06/2010LuậtQuốc hộiLuật Bưu chính
58/2005/QH1129/11/2005LuậtQuốc hộiLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo 1998
35/2002/QH1002/04/2002LuậtQuốc hộiSửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động
9/1998/QH1002/12/1998LuậtQuốc hộiLuật Khiếu nại, tố cáo 1998