VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Ký hiệuNgàyHình thức Cơ quan ban hànhTrích yếu
07/2012/TTLT-BTTTT-BVHTTDL19/06/2012Thông tưChính PhủQuy định trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian trong việc bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan trên môi trường mạng Internet và mạng viễn thông
05/2012/TT-BTTTT18/05/2012Thông tưBộ TT & TTPhân loại các dịch vụ viễn thông
09/CT-UBND11/05/2012Chỉ thịUBND Tỉnh Đồng ThápTăng cường quản lý và phát triển bền vững cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
04/2012/TT-BTTTT13/04/2012Thông tưBộ TT & TTQuy định về quản lý thuê bao di động trả trước
23/2011/TT-BTTTT11/08/2011Thông tưBộ TT & TTQuy định về việc quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước
22/2011/TT-BTTTT02/08/2011Thông tưBộ TT & TTVề việc ban hành cước kết nối cuộc gọi từ mạng thông tin di động mặt đất đến mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt
1034/QĐ-BTTTT12/07/2011Quyết địnhBộ TT & TTV/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông hết hiệu lực thi hành
18/2011/TT-BTTTT30/06/2011Thông tưBộ TT & TTBan hành Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng
17/2011/TT-BTTTT30/06/2011Thông tưBộ TT & TTBan hành Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định
16/2011/TT-BTTTT30/06/2011Thông tưBộ TT & TTQuy định về kiểm định thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện
51/2001/NĐ-CP27/06/2011Nghị địnhChính PhủQuy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện
10/2011/TT-BTTTT14/04/2011Thông tưBộ TT & TTBan hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông
25/2011/NĐ-CP06/04/2011Nghị địnhChính PhủQuy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông
25/2011/NĐ-CP06/04/2011Nghị địnhChính PhủNghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông
433/QĐ-BTTTT29/03/2011Quyết địnhBộ TT & TTPhê duyệt kế hoạch hành động quốc gia về IPv6
05/2011 /TT-BTTTT28/01/2011Thông tưBộ TT & TTQuy định về giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
46/2010/TT-BCT31/12/2010Thông tưBộ Công thươngQuy định về quản lý hoạt động của các website thương mại điện tử bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ
27/2010/TT-BTTTT24/11/2010Thông tưBộ TT & TTBan hành "Quy hoạch băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam"
26/2010/TT-BTTTT24/11/2010Thông tưBộ TT & TTBan hành "Quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam"
24/2010/TT-BTTTT28/10/2010Thông tưBộ TT & TTQuy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện
19/2010/TT-BTTTT11/08/2010Thông tưBộ TT & TTBổ sung vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010
18/2010/TT-BTTTT30/07/2010Thông tưBộ TT & TTBan hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Viễn thông
12