VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Ký hiệuNgàyHình thức Cơ quan ban hànhTrích yếu
15/2020/NĐ-CP03/02/2020Nghị địnhChính PhủNghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
05/2017/TT-BTTTT02/06/2017Thông tưBộ TT & TTThông tư Hướng dẫn thực hiện nội dung Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
441/QĐ-BTTTT28/03/2017Quyết địnhBộ TT & TTQuyết định Quy định chi tiết thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
3702/BTTTT-KHTC21/10/2016Công vănBộ TT & TTVề việc hướng dẫn thực hiện Dự án "Truyền thông và giảm nghèo về thông tin" thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2016
1722/QĐ-TTg02/09/2016Quyết địnhChính PhủQuyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
295/QĐ-BTTTT21/03/2014Quyết địnhBộ TT & TTQuyết định Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2013
1186/QĐ-BTTTT02/07/2012Quyết địnhBộ TT & TTVề việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông hết hiệu lực thi hành
216/QĐ-BTTTT04/02/2012Quyết địnhBộ TT & TTVề việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông hết hiệu lực thi hành
01/CT-BTTTT05/01/2012Chỉ thịBộ TT & TTVề Công tác thi đua, khen thưởng năm 2012
956/QĐ-UBND-HC26/10/2011Quyết địnhUBND Tỉnh Đồng ThápQuy định về định mức chi các đề tải nghiên cứu khoa học
21/2011/QĐ-UBND06/09/2011Quyết địnhUBND Tỉnh Đồng Thápquy định Quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
1200/QĐ-BTTTT01/08/2011Quyết địnhBộ TT & TT/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
1175/QĐ-BTTTT29/07/2011Quyết địnhBộ TT & TTBan hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chưức về quy định hành chính của Bộ TTTT
117/2003/NĐ-CP10/10/2003Nghị địnhChính PhủNghị định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước
116/2003/NĐ-CP10/10/2003Nghị địnhChính PhủNghị định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
35/2002/QH1002/04/2002LuậtQuốc hộiSửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động
68/2000/NĐ-CP 17/11/2000Nghị địnhChính PhủVề thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp