VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Ký hiệuNgàyHình thức Cơ quan ban hànhTrích yếu
08/2012/TT-BTTTT25/06/2012Thông tưBộ TT & TTHướng dẫn chi tiết thi hành Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và Quyết định số 72/2011/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích giai đoạn 2011-2013
02/2012/TT-BTTTT15/03/2012Thông tưBộ TT & TTQuy định chi tiết về cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính
83/2011/NÐ-CP20/09/2011Nghị địnhChính PhủQuy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông
41/2011/QĐ-TTg03/08/2011Quyết địnhThủ tướng Chính PhủV/v chỉ đinh doanh nghiệp thực hiện duy trì, quản lý mạng bưu chính công cộng, cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ bưu chính quốc tế
58/2011/NĐ-CP08/07/2011Nghị địnhChính PhủQuy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính
15/2011/TT-BTTTT28/06/2011Thông tưBộ TT & TTQuy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính
47/2011/NĐ-CP17/06/2011Nghị địnhChính PhủQuy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính
03/2011/TT-BTTTT04/01/2011Thông tưBộ TT & TTQuy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông
78/2010/QĐ-TTG30/11/2010Quyết địnhThủ tướng Chính PhủVề mức giá trị hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế
99/2010/TT-BTC09/07/2010Thông tưBộ Tài chínhQuy định thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính
49/2010/QH1228/06/2010LuậtQuốc hộiLuật Bưu chính
55/2010/NÐ-CP24/05/2010Nghị địnhChính PhủNghị định 55/2010/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08/07/2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện
07/2010/TT-BTTTT02/03/2010Thông tưBộ TT & TTSửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2009/TT-BTTTT ngày 30/3/2009 về giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập
05/2010/TT-BTTTT09/02/2010Thông tưBộ TT & TTSửa đổi bổ sung thông tư số 01/2005/TT-BBCVT ngày 6/5/2005 của Bộ Bưu chính, Viễn thông hướng dẫn về cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư và đăng ký làm đại lý chuyển phát thư cho tổ chức chuyển phát nước ngoài