VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Ký hiệuNgàyHình thức Cơ quan ban hànhTrích yếu
04/2017/TT-BTTTT19/03/2017Thông tưBộ TT & TTThông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 88/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
103/2016/QH1305/04/2016LuậtQuốc hộiLuật Báo chí
89/KH-UBND24/06/2014Kế hoạchUBND Tỉnh Đồng ThápKế hoạch Kỉ niệm 60 năm Ngày tập kết chuyển quân tại Cao Lãnh (1954 - 2014)
82/KH-UBND09/06/2014Kế hoạchUBND Tỉnh Đồng ThápKế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Asean phòng, chống sốt xuất huyết cấp quốc gia tại tỉnh Đồng Tháp năm 2014
12/2012/BTC-BTTTT14/02/2012Thông tư liên tịchChính PhủHướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở Trung ương và địa phương giai đoạn 2011 - 2015
34/2011/TTLT/BTTTT-BNG24/11/2011Thông tư liên tịchChính PhủHướng dẫn việc phối hợp thi hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định 79/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ
Số: 28/2011/TT-BTTTT21/11/2011Thông tưChính PhủBan hành các mẫu Tờ khai đăng ký, mẫu Đơn đề nghị cấp phép, mẫu Chứng nhận đăng ký, và mẫu Giấy phép quy định tại Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền
33/2011/TT-BTTTT01/11/2011Thông tưBộ TT & TTNgày 01 tháng 11 năm 2011 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 33/2011/TT-BTTTT quy định chi tiết việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử, Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử. Nội dung như sau:
Số: 33/2011/TT-BTTTT01/11/2011Thông tưBộ TT & TTNgày 01 tháng 11 năm 2011 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số: 33/2011/TT-BTTTT quy định chi tiết việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử, Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử
282011/TT-BTTTT21/10/2011Thông tưBộ TT & TTBan hành biểu mẫu liên quan đến lĩnh vực phát thanh truyền hình
21/2011/TT-BTTTT13/07/2011Thông tưBộ TT & TTSửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú trong nước của các cơ quan báo chí và Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT ngày 21 tháng 11 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành Quy chế xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam
13/2011/TT-BTTTT06/06/2011Thông tưBộ TT & TTThông tư quy định về Văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài
20/2011/QĐ-TTg24/03/2011Quyết địnhThủ tướng Chính PhủBan hành Quy chế hoạt động truyền hình trả tiền
07/ 2011 /TT-BTTTT01/03/2011Thông tưBộ TT & TTQuy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình
02/2011/NĐ-CP06/01/2011Nghị địnhChính PhủQuy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản
01/2011/TT-BTTTT04/01/2011Thông tưBộ TT & TTCông bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
20/2010/TTLT-BTTTT-BYT20/08/2010Thông tư liên tịchChính PhủThông tư liên tịch hướng dẫn việc ưu tiên về thời điểm, thời lượng phát sóng trên đài phát thanh, đài truyền hình; dung lượng và vị trí đăng trên báo in, báo điện tử đối với thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS
17/2010/TTLT-BTTTT-BNV27/07/2010Thông tư liên tịchChính PhủThông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
15/2010/TT-BTTTT01/07/2010Thông tưBộ TT & TTThông tư quy định về điều kiện, thủ tục phát sóng quảng bá trực tiếp các kênh chương trình truyền hình địa phương trên vệ tinh
14/2010/TT-BTTTT29/06/2010Thông tưBộ TT & TTThông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến
12/2010/TT-BTTTT18/05/2010Chỉ thịBộ TT & TTQuy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước vào cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng CNTT
26/2009/TT-BTTTT31/07/2009Thông tưBộ TT & TTQuy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điệ tử của cơ quan nhà nước.
12