VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Ký hiệuNgàyHình thức Cơ quan ban hànhTrích yếu
267a/KH-UBND30/11/2019Kế hoạchUBND Tỉnh Đồng ThápKế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Đồng Tháp năm 2019
1602/QĐ-UBND-HC29/12/2017Quyết địnhUBND Tỉnh Đồng ThápQuyết định về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Đồng Tháp năm 2018
1603/QĐ-UBND-HC29/12/2017Quyết địnhUBND Tỉnh Đồng ThápQĐ v/v giao số người làm việc trong các ĐVSN công lập, các hội có tính chất đặc thù và HĐLĐ theo NĐ số 68/2000/NĐ-CP của tỉnh Đồng Tháp năm 2018
1477/QĐ-UBND.HC08/12/2017Quyết địnhUBND Tỉnh Đồng ThápVề việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh
209/KH-UBND31/12/2015Kế hoạchUBND Tỉnh Đồng ThápKế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Đồng Tháp năm 2016
89/KH-UBND24/06/2014Kế hoạchUBND Tỉnh Đồng ThápKế hoạch Kỉ niệm 60 năm Ngày tập kết chuyển quân tại Cao Lãnh (1954 - 2014)
82/KH-UBND09/06/2014Kế hoạchUBND Tỉnh Đồng ThápKế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Asean phòng, chống sốt xuất huyết cấp quốc gia tại tỉnh Đồng Tháp năm 2014
64/QĐ-UBND-TL28/05/2012Quyết địnhUBND Tỉnh Đồng ThápVề việc thành lập tổ chức sát hạch trình độ ứng dụng công nghệ thông tin đối với cán bộ công chức lãnh đạo thuộc các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Đồng Tháp
09/CT-UBND11/05/2012Chỉ thịUBND Tỉnh Đồng ThápTăng cường quản lý và phát triển bền vững cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
956/QĐ-UBND-HC26/10/2011Quyết địnhUBND Tỉnh Đồng ThápQuy định về định mức chi các đề tải nghiên cứu khoa học
21/2011/QĐ-UBND06/09/2011Quyết địnhUBND Tỉnh Đồng Thápquy định Quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
14/CT-UBND23/06/2011Chỉ thịUBND Tỉnh Đồng ThápChỉ thị về tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng các bản tin chuyên ngành trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
12/CT-UBND22/06/2011Chỉ thịUBND Tỉnh Đồng ThápVề tăng cường công tác quản lý trò chơi trực tuyến(game online) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
1236/QÐ-UBND.HC28/12/2010Quyết địnhUBND Tỉnh Đồng ThápVề việc ban hành Quy chế tổ chức hội nghị trên hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Đồng Tháp