VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Ký hiệuNgàyHình thức Cơ quan ban hànhTrích yếu
15/2020/NĐ-CP03/02/2020Nghị địnhChính PhủNghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
1722/QĐ-TTg02/09/2016Quyết địnhChính PhủQuyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
60/2014/NĐ-CP19/06/2014Nghị địnhChính PhủNghị định về hoạt động in
07/2012/TTLT-BTTTT-BVHTTDL19/06/2012Thông tưChính PhủQuy định trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian trong việc bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan trên môi trường mạng Internet và mạng viễn thông
12/2012/BTC-BTTTT14/02/2012Thông tư liên tịchChính PhủHướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở Trung ương và địa phương giai đoạn 2011 - 2015
07/2012/NĐ-CP09/02/2012Nghị địnhChính PhủQuy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành.
07/2012/NĐ-CP09/02/2012Nghị địnhChính PhủQuy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành
34/2011/TTLT/BTTTT-BNG24/11/2011Thông tư liên tịchChính PhủHướng dẫn việc phối hợp thi hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định 79/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ
Số: 28/2011/TT-BTTTT21/11/2011Thông tưChính PhủBan hành các mẫu Tờ khai đăng ký, mẫu Đơn đề nghị cấp phép, mẫu Chứng nhận đăng ký, và mẫu Giấy phép quy định tại Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền
 11/11/2011LuậtChính PhủQuy định về tố cáo
83/2011/NÐ-CP20/09/2011Nghị địnhChính PhủQuy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông
72/2011/NĐ-CP23/08/2011Nghị địnhChính PhủSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 và Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm
58/2011/NĐ-CP08/07/2011Nghị địnhChính PhủQuy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính
51/2001/NĐ-CP27/06/2011Nghị địnhChính PhủQuy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện
47/2011/NĐ-CP17/06/2011Nghị địnhChính PhủQuy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính
43/2011/NĐ-CP13/06/2011Nghị địnhChính PhủQuy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
25/2011/NĐ-CP06/04/2011Nghị địnhChính PhủQuy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông
25/2011/NĐ-CP06/04/2011Nghị địnhChính PhủNghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông
04/2011/TTLT-BTTTT-BTC10/01/2011Thông tưChính PhủHướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng NSNN
02/2011/NĐ-CP06/01/2011Nghị địnhChính PhủQuy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản
110/2010/NĐ-CP09/11/2010Nghị địnhChính PhủNghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ
20/2010/TTLT-BTTTT-BYT20/08/2010Thông tư liên tịchChính PhủThông tư liên tịch hướng dẫn việc ưu tiên về thời điểm, thời lượng phát sóng trên đài phát thanh, đài truyền hình; dung lượng và vị trí đăng trên báo in, báo điện tử đối với thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS
12