VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Ký hiệuNgàyHình thức Cơ quan ban hànhTrích yếu
05/2017/TT-BTTTT02/06/2017Thông tưBộ TT & TTThông tư Hướng dẫn thực hiện nội dung Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
441/QĐ-BTTTT28/03/2017Quyết địnhBộ TT & TTQuyết định Quy định chi tiết thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
04/2017/TT-BTTTT19/03/2017Thông tưBộ TT & TTThông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 88/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
3702/BTTTT-KHTC21/10/2016Công vănBộ TT & TTVề việc hướng dẫn thực hiện Dự án "Truyền thông và giảm nghèo về thông tin" thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2016
295/QĐ-BTTTT21/03/2014Quyết địnhBộ TT & TTQuyết định Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2013
11/2012/TT-BTTTT17/07/2012Thông tưBộ TT & TTThông tư Quy định Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
1186/QĐ-BTTTT02/07/2012Quyết địnhBộ TT & TTVề việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông hết hiệu lực thi hành
08/2012/TT-BTTTT25/06/2012Thông tưBộ TT & TTHướng dẫn chi tiết thi hành Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và Quyết định số 72/2011/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích giai đoạn 2011-2013
05/2012/TT-BTTTT18/05/2012Thông tưBộ TT & TTPhân loại các dịch vụ viễn thông
04/2012/TT-BTTTT13/04/2012Thông tưBộ TT & TTQuy định về quản lý thuê bao di động trả trước
02/2012/TT-BTTTT15/03/2012Thông tưBộ TT & TTQuy định chi tiết về cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính
235/QĐ-BTTTT09/02/2012Quyết địnhBộ TT & TTVề việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
216/QĐ-BTTTT04/02/2012Quyết địnhBộ TT & TTVề việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông hết hiệu lực thi hành
01/CT-BTTTT05/01/2012Chỉ thịBộ TT & TTVề Công tác thi đua, khen thưởng năm 2012
3329/BTTTT-CBC03/11/2011Chỉ thịBộ TT & TTV/v xuất bản báo chí in, hoạt động phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012
33/2011/TT-BTTTT01/11/2011Thông tưBộ TT & TTNgày 01 tháng 11 năm 2011 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 33/2011/TT-BTTTT quy định chi tiết việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử, Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử. Nội dung như sau:
Số: 33/2011/TT-BTTTT01/11/2011Thông tưBộ TT & TTNgày 01 tháng 11 năm 2011 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số: 33/2011/TT-BTTTT quy định chi tiết việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử, Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử
282011/TT-BTTTT21/10/2011Thông tưBộ TT & TTBan hành biểu mẫu liên quan đến lĩnh vực phát thanh truyền hình
1595/QĐ-BTTTT03/10/2011Quyết địnhBộ TT & TTQuyết định số 1595/QĐ-BTTTT về việc công bố Định mức tạo lập cơ sở dữ liệu trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin
1601/QĐ-BTTTT03/10/2011Quyết địnhBộ TT & TTQuyết định số 1601/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố Định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin.
23/2011/TT-BTTTT11/08/2011Thông tưBộ TT & TTQuy định về việc quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước
22/2011/TT-BTTTT02/08/2011Thông tưBộ TT & TTVề việc ban hành cước kết nối cuộc gọi từ mạng thông tin di động mặt đất đến mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt
123