VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Ký hiệuNgàyHình thức Trích yếu
20/BC-STTTT01/10/2020Báo cáoBáo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019
183/STTTT-BCVT17/03/2020Công vănVề việc mời họp bàn tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp viễn thông khi triển khai hạ tầng kỹ thuật viễn thông tại Khu dân cư Phường 3, Phường Mỹ Phú, Phường 1 thuộc thành phố Cao Lãnh
186/STTTT-BCVT17/03/2020Công vănV/v lùi lần 2 thời hạn nhận bài tham dự Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49 năm 2020
169/STTTT-TTBCXB16/03/2020Công vănV/v định hướng công tác thông tin, tuyên truyền tháng 3 năm 2020
176/STTTT-BCVT16/03/2020Công vănVề việc góp ý dự thảo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025
165/STTTT-BCVT13/03/2020Công vănVề việc cung cấp thông tin về mạng lưới, dịch vụ; hiện trạng quản lý, sử dung IP/ASN; hiện trạng triển khai IPv6 của tỉnh Đồng Tháp
158/STTTT-BCVT13/03/2020Công vănVề việc góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết, đánh giá thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020 và đề xuất giai đoạn 2021 - 2025
157/STTTT-TTBCXB12/03/2020Công vănV/v khảo sát về công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, cung cấp thông tin thiết yếu
155/STTTT-CNTT11/03/2020Công vănVề việc tạo tài khoản phần mềm một cửa điện tử cho Sở Khoa học và Công nghệ
151/STTTT-BCVT10/03/2020Công vănV/v cung cấp nội dung hỗ trợ hoạt động Hội quán năm 2020
150/STTTT-BCVT10/03/2020Công vănV/v Xử lý cáp viễn thông treo chưa bảo đảm quy định về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông tại xã Tân Thuận Tây
142/STTTT-CNTT04/03/2020Công vănVề việc báo cáo số liệu cải cách hành chính quý 1 năm 2020
127/STTTT-TTBCXB28/02/2020Công vănVề việc mời dự Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 02/2020
130/STTTT-CNTT28/02/2020Công vănVề việc cung cấp số liệu phục vụ báo cáo phát triển Chính phủ điện tử quý I/2020
120/STTTT-CNTT27/02/2020Công vănVề việc mời họp thống nhất quy trình xử lý điện tử lĩnh vực đất đai
69/BB-STTTT26/02/2020Báo cáoVăn bản điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của đơn vị
112/STTTT-CNTT21/02/2020Công vănV/v góp ý Kế hoạch triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp năm 2020
103/STTTT-CNTT20/02/2020Công vănVề việc tạo tài khoản phần mềm một cửa điện tử cho đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm Lâm
91/STTTT-BCVT17/02/2020Công vănV/v Cung cấp thông tin vướng vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng hạ tầng kỹ thuật các dự án trên địa bàn tỉnh
88/STTTT-BCVT17/02/2020Công vănV/v lùi thời hạn nhận bài tham gia Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49
89/STTTT-BCVT17/02/2020Công vănV/v Triển khai thực hiện Thông tư số 21/2019/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông
90/STTTT-BCVT17/02/2020Công vănV/v Triển khai thực hiện Thông tư số 20/2019/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông (QCVN 33:2019/BTTTT)
86/STTTT-BCVT14/02/2020Công vănV/v Cử đại diện lãnh đạo tham gia thành viên Đoàn thẩm định địa phương đạt chuẩn nông thôn mới
84/STTTT-TTBCXB14/02/2020Công vănV/v tiếp tục thông tin, tuyên truyền phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona
76/STTTT-CNTT12/02/2020Công vănVề việc góp ý dự thảo Quyết định danh mục Dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
75/STTTT-TTBCXB12/02/2020Công vănV/v định hướng thông tin tuyên truyền tháng 02 năm 2020
72/STTTT-CNTT10/02/2020Công vănVề việc tạo tài khoản thực hiện phần mềm một cửa điện tử
42/KH-STTTT07/02/2020Kế hoạchKế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020
39/BC-STTTT07/02/2020Báo cáoBÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ NĂM 2019 Tên dự án: Xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp
36/BC-STTTT06/02/2020Báo cáoBÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ TRONG GIAI ĐOẠN KHAI THÁC, VẬN HÀNH NĂM 2019 Tên dự án: Nâng cấp phần mềm một cửa điện tử và triển khai cho cấp xã
35/BC-STTTT06/02/2020Báo cáoBÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ TRƯỚC KHI KHỞI CÔNG Tên dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở (Thiết lập Đài truyền thanh không dây xã nông thôn mới)
34/BC-STTTT06/02/2020Báo cáoBÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ NĂM 2019 Tên dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở (Thiết lập Đài truyền thanh không dây xã nông thôn mới)
60/STTTT-CNTT05/02/2020Công vănVề việc tự chấm điểm CCHC năm 2019 - Lĩnh vực hiện đại hoá hành chính
52/STTTT-BCVT31/01/2020Công vănV/v triển khai thông tư số 19/2019/TT-BTTTT ngày 25/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông
47/BC-STTTT22/01/2020Báo cáoBáo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2019
28/STTTT-CNTT14/01/2020Công vănV/v tập huấn cập nhật thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Đồng Tháp
20/BC-STTTT10/01/2020Báo cáoV/v Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019
19/STTTT-TTBCXB09/01/2020Công vănV/v định hướng công tác thông tin tuyên truyền tháng 01 năm 2020
04/BC-STTTT08/01/2020Báo cáoBáo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành năm 2019
02/BC-STTTT08/01/2020Báo cáoBáo cáo công tác quản lý nhà nước ngành thông tin và truyền thông năm 2019, phương hướng nhiệm vụ chủ yếu của ngành năm 2020
04/BC-STTTT08/01/2020Báo cáoV/v Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019
351/Kl-STTTT30/12/2019Kết luậnKết luận kiểm tra hoạt động phát hành lịch năm 2020, hoạt động in và phát hành xuất bản phầm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
932/STTTT-BCVT30/12/2019Công vănV/v bảo đảm thông tin liên lạc Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Canh tý năm 2020
926/STTTT-BCVT26/12/2019Công vănV/v khai báo định tuyến đầu số 0277 1022
924/STTTT-BCVT24/12/2019Công vănV/v rà soát, cung cấp hiện trạng hệ thống mạng LAN để chuẩn bị cho Kế hoạch triển khai IPv6 của tỉnh theo Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6
907/STTTT-TTBCXB17/12/2019Công vănV/v thông tin, tuyên truyền cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự tết Nguyên đán Canh tý 2020
897/STTTT-BCVT13/12/2019Công vănV/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 năm 2020 tỉnh Đồng Tháp
144/QĐ-STTTT12/12/2019Quyết địnhQuyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020
883/STTTT-TTBCXB11/12/2019Công vănV/v thông tin, tuyên truyền thực hiện Chương trình OCOP và Chu trình OCOP trên địa bàn tỉnh
874/STTTT-TTBCXB11/12/2019Công vănV/v đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch hoạt động Thông tin đối ngoại tỉnh Đồng Tháp năm 2020
870/STTTT-TTBCXB09/12/2019Công vănV/v định hướng công tác thông tin tuyên truyền tháng 12 năm 2019
851/STTTT-CNTT03/12/2019Công vănVề việc báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý IV/2019
832/STTTT-TTBCXB27/11/2019Công vănVề việc mời dự Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 11/2019
787/STTTT-CNTT19/11/2019Công vănV/v cung cấp số liệu phục vụ báo cáo phát triển Chính phủ điện tử quý IV/2019
784/STTTT-TTBCXB18/11/2019Công vănV/v tuyên truyền phát động Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường"
768/STTTT-TTBCXB14/11/2019Công vănV/v định hướng công tác thông tin tuyên truyền tháng 11 năm 2019
761/STTTT-TTBCXB11/11/2019Công vănV/v tuyên truyền triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước
740/STTTT-CNTT05/11/2019Công vănV/v hướng dẫn tổ chức công tác thi đua và khen thưởng trong lĩnh vực ứng dụng CNTT năm 2019
735/STTTT-VP05/11/2019Công vănBáo cáo kết quả thực hiện nội dung cam kết hành động năm 2019
734/STTTT-TTBCXB04/11/2019Công vănV/v mời dự hội nghị giao ban báo chí và cung cấp thông tin liên quan đến Đề án thí điểm thành lập Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp
264/BC-STTTT30/10/2019Báo cáoKết quả thẩm định hồ sơ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Cao Lãnh đối với tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông
729/STTTT-BCVT30/10/2019Công vănV/v rà soát, thống kê các thủ tục hành chính có liên quan nhằm phối hợp giải quyết liên thông
726/STTTT-TTBCXB30/10/2019Công vănV/v gửi báo cáo định kỳ hoạt động in và phát hành xuất bản phẩm
726/STTTT-TTBCXB30/10/2019Công vănV/v gửi báo cáo định kỳ hoạt động in và phát hành xuất bản phẩm
712/STTTT-TTBCXB29/10/2019Công vănVề việc mời dự Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 10/2019
715/STTTT-BCVT29/10/2019Công vănV/v đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí NTM số 8 về thông tin và truyền thông của xã Phú Hựu
716/STTTT-BCVT29/10/2019Công vănV/v đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí NTM số 8 về thông tin và truyền thông của xã An Nhơn
714/STTTT-BCVT29/10/2019Công vănV/v đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí NTM số 8 về thông tin và truyền thông của xã Tân Phú Trung
713/STTTT-BCVT29/10/2019Công vănV/v đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí NTM số 8 về thông tin và truyền thông của xã Phú Long
717/STTTT-VP29/10/2019Công vănGóp ý biểu trưng OCOP Đồng Tháp
705/STTTT-VP24/10/2019Công vănGóp ý kiến dự thảo dự thảo Quyết định ban hành Quy định về đánh giá giải quyết TTHC
704/STTTT-VP24/10/2019Công vănGóp ý kiến dự thảo Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua và bình xét khen thưởng năm 2019 cụm thi đua số 08
257/BC-STTTT24/10/2019Báo cáoKết quả thẩm định hồ sơ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thị xã Hồng Ngự đối với tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông
696/STTTT-TTBCXB21/10/2019Công vănV/v thông tin, tuyên truyền Lễ khánh thành Tượng đài tưởng niệm sự kiện tập kết 1954 và các nội dung có liên quan đến KH số 232/KH-UBND ngày 14/10/2019
697/STTTT-BCVT21/10/2019Công vănV/v góp ý dự thảo Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
679/STTTT-TTBCXB16/10/2019Công vănV/v đề xuất cung cấp thông tin tại Hội nghị Giao ban báo chí
676/STTTT-TTBCXB16/10/2019Công vănV/v góp ý dự thảo Quy chế Cấp và thu hồi quyền sử dụng, Quy chế sử dụng logo, Quy chế Quản lý và sử dụng Biểu trưng tỉnh Đồng Tháp
684/STTTT-TTBCXB16/10/2019Công vănV/v góp ý dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động xuất bản
682/STTTT-TTBCXB16/10/2019Công vănV/v góp ý dự thảo Kế hoạch sử dụng vắc xin HPV phòng bệnh Ung thư cổ tử cung cho trẻ em gái tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021–2025
681/STTTT-TTBCXB16/10/2019Công vănV/v góp ý dự thảo Kế hoạch thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị
688/STTTT-CNTT16/10/2019Công vănV/v cung cấp số liệu đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã năm 2019
244/TB-STTTT11/10/2019Thông báoGiới thiệu chức danh và chữ ký Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp
101/QĐ-STTTT10/10/2019Quyết địnhV/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 10 Nâng cấp hệ thống quản lý văn bản điều hành thuộc dự án Xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp
241/TB-STTTT10/10/2019Thông báoKết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 10 Nâng cấp hệ thống quản lý văn bản điều hành thuộc dự án Xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp
664/STTTT-TTBCXB10/10/2019Công vănV/v định hướng công tác thông tin tuyên truyền tháng 10 năm 2019
665/STTTT-BCVT10/10/2019Công vănV/v góp ý thẩm định thiết kế bản vẽ thi công hạng mục trụ ăng ten dây co trên mái công trình Khối nhà làm việc và hội trường UBND thành phố Cao Lãnh
673/STTTT-VP10/10/2019Công vănCung cấp thông tin cán bộ đầu mối phục vụ công tác thực hiện đánh giá Bộ Chỉ số DDCI
660/STTTT-VP10/10/2019Công vănKhảo sát, hỗ trợ ứng dụng CNTT và giải quyết TTHC của ngành Thông tin và Truyền thông(đợt 2)
668/STTTT-TTBCXB10/10/2019Công vănV/v tuyên truyền phổ biến và hưởng ứng Giải Báo chí đồng bằng sông Cửu Long 2019
657/STTTT-TTBCXB09/10/2019Công vănV/v thông báo lịch phát sóng các chương trình truyền hình tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tỉnh Đồng Tháp trên Kênh VTV4
634/STTTT-BCVT03/10/2019Công vănV/v đăng ký lắp đặt điện năng lượng mặt trời trên mái nhà của Sở Thông tin và Truyền thông
638/STTTT-TTBCXB03/10/2019Công vănVề việc mời dự Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 9/2019
632/STTTT-VP02/10/2019Công văncử công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiển soát thủ tục hành chính
631/STTTT-TTBCXB02/10/2019Công vănV/v đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về Mô hình hẹn giờ thực hiện thủ tục hành chính tại nhà
631/STTTT-TTBCXB02/10/2019Công vănV/v đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về Mô hình hẹn giờ thực hiện thủ tục hành chính tại nhà
1062/QĐ-BTTTT01/10/2019Quyết địnhQuyết định Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2018
626/STTTT-BCVT27/09/2019Công vănVề việc tháo dỡ cáp viễn thông treo trên cột điện lực không đúng quy định
627/STTTT-BCVT27/09/2019Công vănV/v cung cấp thông tin về vị trí lắp đặt cụm loa truyền thanh không dây ứng dụng CNTT – Viễn thông tại 18 xã NTM năm 2019
228/BC-STTTT26/09/2019Báo cáoBáo cáo Kết quả chuyển đổi, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2019 của Sở TT&TT năm 2019
622/STTTT-CNTT26/09/2019Công vănVề việc dời thời gian tập huấn "Lập trình IoT Ardunio"
12345678910...