VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Ký hiệuNgàyHình thức Trích yếu
358/STTTT-KHTC31/08/2017Công vănVề việc mời dự họp thanh lý tài sản của Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền thông
354/STTTT-TTBCXB30/08/2017Công vănV/v định hướng công tác thông tin tuyên truyền tháng 9 năm 2017
353/STTTT-KHTC29/08/2017Báo cáoV/v báo cáo dự án sử dụng vốn đầu tư công vào mẫu báo cáo trực tuyến
347 /STTTT-BCXB25/08/2017Công vănVề việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 8/2017
342/STTTT-TTBCXB23/08/2017Công vănVề việc mời dự Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 8/2017
340/STTTT-TTBCXB23/08/2017Công vănV/v tuyên truyền Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020”
339/STTTT-TTBCXB23/08/2017Công vănV/v tuyên truyền công tác phòng, chống bệnh dại
CV18/08/2017Công vănPhiếu thu thập số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2017
313/STTTT-CNTT09/08/2017Công vănVề việc khảo sát hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ Xây dựng Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp
314/STTTT-CNTT09/08/2017Công vănVề việc tổ chức tập huấn sử dụng chữ ký số năm 2017 (lần 1)
313/STTTT-CNTT09/08/2017Công vănVề việc khảo sát hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ Xây dựng Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp
311/STTTT-TTBCXB08/08/2017Công vănV/v tuyên truyền ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2017 - 2020
310/STTTT-TTBCXB07/08/2017Công vănV/v định hướng công tác thông tin tuyên truyền tháng 8 năm 2017
172 /BC-STTTT07/08/2017Báo cáoBáo cáo Giao ban Báo chí tháng 7 năm 2017
290 /STTTT-TTBCXB24/07/2017Công vănV/v báo cáo kết quả thực hiện Đề án tạo dựng hình ảnh Đồng Tháp giai đoạn 2017 – 2020
284/STTTT-CNTT20/07/2017Công vănV/v phê duyệt phiếu khảo sát và văn bản thu thập số liệu khảo sát chỉ số sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT năm 2016
286/STTTT-BCXB20/07/2017Công vănVề việc mời dự Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 7/2017
285/STTTT-BCXB20/07/2017Công vănV/v mời dự tập huấn công tác thông tin đố i ngoaị và kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí tỉnh Đồng Tháp năm 2017
273/STTTT-BCXB14/07/2017Công vănV/v thống nhất chủ đề sản xuất, phát sóng chương trình giới thiệu, quảng bá Đồng Tháp năm 2017.
236/STTTT-KHTC10/07/2017Báo cáoBáo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 6 tháng đầu năm 2017
242-STTTT-VP30/06/2017Công vănVề việc mời dự Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2017 ngành thông tin và truyền thông (có kèm tài liệu Hội nghị)
245/STTTT-TTBCXB28/06/2017Công vănV/v tuyên truyền đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
244/STTTT-TTBCXB28/06/2017Công vănV/v tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự ATGT
240 /STTTT-TTBCXB27/06/2017Công vănV/v tuyên truyền công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp
227/STTTT-TTBCXB13/06/2017Công vănV/v tuyên truyền công tác quản lý vận chuyển, giết mổ động vật bảo đảm an toàn thực phẩm
225 /STTTT-TTBCXB09/06/2017Thông báoV/v thu phí đối với thủ tục cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
220/STTTT-TTBCXB08/06/2017Công vănV/v tuyên truyền Tháng hành động phòng, chống ma túy
198 /STTTT-TTBCXB30/05/2017Công vănV/v đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và Zika
Tài liệu Hội nghị26/05/2017Tài liệuTài liệu Hội nghị phổ biến Nghị định số 49/2017/NĐ-CP
188/STTTT-TTBCXB24/05/2017Công vănV/v tuyên truyền các hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017)
184 /STTTT-TTBCXB23/05/2017Công vănV/v tăng cường thông tin, tuyên truyền về Kế hoạch chuyển đổi mã vùng
171 /STTTT-TTBCXB17/05/2017Công vănV/v mời dự hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thông tin cơ sở năm 2017
165/STTTT-CNTT15/05/2017Công vănVề việc đề nghị thẩm định Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp
163/STTTT-CNTT12/05/2017Công vănVề việc phối hợp thí điểm triển khai giải pháp một cửa điện tử và cổng dịch vụ công trực tuyến tập trung
157 /STTTT-TTBCXB12/05/2017Công vănV/v lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
156/STTTT-TTBCXB12/05/2017Công vănV/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tạo dựng hình ảnh Đồng Tháp giai đoạn 2017 - 2020
151 /STTTT-TTBCXB10/05/2017Công vănV/v tuyên truyền tăng cường công tác quản lý, phòng chống vi phạm trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh
150 /STTTT-TTBCXB10/05/2017Công vănV/v điều chỉnh, bổ sung công tác tuyên truyền an toàn giao thông
148/STTTT-TTBCXB05/05/2017Công vănV/v định hướng công tác thông tin tuyên truyền tháng 5 năm 2017
114/BC-STTTT05/05/2017Báo cáoBáo cáo giao ban báo chí tháng 4 năm 2017
143/STTTT-KHTC27/04/2017Báo cáoV/v báo cáo tình hình thực hiện dự án, công trình năm 2017
138 /STTTT-TTBCXB26/04/2017Công vănV/v tuyên truyền phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh năm 2017
139/STTTT-TTBCXB26/04/2017Công vănVề việc mời dự Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 4/2017
133/STTTT-TTBCXB24/04/2017Công vănV/v tuyên truyền công tác triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
111 /BC-STTTT24/04/2017Báo cáoKết quả tuyên truyền Luật Đa dạng sinh học
134/STTTT-TTBCXB24/04/2017Công vănV/v thông tin, tuyên truyền triển lãm “Lịch sử hình thành tỉnh Đồng Tháp qua tài liệu lưu trữ trước năm 1975”
126 /STTTT-CNTT17/04/2017Công vănV/v cung cấp số liệu phục vụ đánh giá chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam năm 2017
123/STTTT-TTBCXB13/04/2017Công vănV/v thông tin, tuyên truyền về Kế hoạch chuyển đổi mã vùng
110 /STTTT-BCXB05/04/2017Công vănV/v định hướng công tác thông tin tuyên truyền tháng 4 năm 2017
92/STTTT-BCVT28/03/2017Công vănVề việc mời họp góp ý dự thảo chỉnh trang mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn thành phố (tài liệu họp kèm theo)
96/STTTT-BCXB28/03/2017Công vănVề việc mời dự Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 3/2017
99 /STTTT-TTBCXB28/03/2017Công vănV/v có ý kiến Kế hoac̣ h và dự trù kinh phí tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động giai đoạn 2017 - 2020
69/STTTT-BCXB06/03/2017Công vănĐịnh hướng công tác thông tin tuyên truyền tháng 3 năm 2017
67/STTTT-CNTT06/03/2017Công vănGóp ý dự thảo Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2017 -2020
62/STTTT-BCXB01/03/2017Công vănV/v cung cấp số liệu thống kê về hoạt động của Đài truyền thanh cấp huyện.
 01/03/2017Công vănTHÔNG CÁO BÁO CHÍ:Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại tỉnh Đồng Tháp
62/STTTT-BCXB01/03/2017Công vănVề việc cung cấp số liệu thống kê về hoạt động của Đài Truyền thanh huyện, thị xã,thành phố
62/STTTT-BCXB01/03/2017Công vănVề việc cung cấp số liệu thống kê về hoạt động của Đài Truyền thanh huyện, thị xã,thành phố
26 /BC-STTTT22/02/2017Báo cáoBáo cáo công tác thông tin tuyên truyền các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN
52/STTTT-BCXB22/02/2017Công vănMời dự Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 02 năm 2017
50/STTTT-TTBCXB20/02/2017Công vănV/v triển khai thực hiện chương trình cổ động tuyên truyền về an toàn giao thông
48/STTTT-CNTT20/02/2017Công vănVề việc cung cấp số liệu phục vụ báo cáo định kỳ về tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước năm 2016
28 /STTTT-BCXB19/02/2017Công vănV/v tuyên truyền, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2020
23/STTTT-BCXB17/02/2017Công vănV/v tuyên truyền thực hiện công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2017-2020
43 /STTTT-BCXB14/02/2017Kế hoạchV/v góp ý dự thảo Kế hoạch hoạt động Thông tin đối ngoại tỉnh Đồng Tháp năm 2017
 10/02/2017Biểu mẫuPhan mem eOffice
38/STTTT-BCXB09/02/2017Công vănV/v mời họp bàn về Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng sa, Trường sa với Bộ Thông tin và Truyền thông
39/STTTT-BCXB09/02/2017Công vănV/v mời họp bàn về Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng sa, Trường sa với Bộ Thông tin và Truyền thông
38/STTTT-BCXB09/02/2017Công vănV/v tuyên truyền Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017
37/STTTT-BCXB08/02/2017Công vănV/v tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết số 33-NQ/TW theo Kế hoạch số 155/KH-UBND của UBND tỉnh
35/STTTT-KHTC08/02/2017Công vănVề việc thông báo kinh phí thực hiện dự án nâng cấp hệ thống thiết bị phát thanh cơ sở từ nguồn vốn ngân sách cấp huyện
36/STTTT-TTBCXB07/02/2017Công vănV/v góp ý dự thảo Quy chế hoạt động của BCĐ Phát triển Du lịch tỉnh Đồng Tháp
33/STTTT-TTBCXB06/02/2017Công vănV/v mời họp góp ý dự thảo Kế hoạch tuyên truyền Khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2020
34/STTTT-KHTC06/02/2017Báo cáoBáo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu trong năm 2016
29/STTTT-KHTC20/01/2017Báo cáoBáo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư năm 2016 và chuyển nguồn sang năm 2017
21/STTTT-BCXB17/01/2017Công vănV/v góp ý dự thảo kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống ma túy, phòng, chống tội phạm mua bán người và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2017
04/BC-STTTT12/01/2017Báo cáoBáo cáo Tóm tắt tình hình hoạt động tuần từ ngày 09/01/2017 đến ngày 15/01/2017
TL11/01/2017Tài liệuTài liệu Hội nghị triển khai, phổ biến một số văn bản về Viễn thông
TL11/01/2017Tài liệuBài báo cáo Hội nghị triển khai, phổ biến một số văn bản về viễn thông
Số 11/STTTT-TTBCXB10/01/2017Công vănV/v tuyên truyền Chương trình việc làm tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2020
02/BC-STTTT09/01/2017Báo cáoBáo cáo Tóm tắt tình hình hoạt động tuần từ ngày 02/01/2017 đến ngày 08/01/2017
Số 08/STTTT-TTBCXB06/01/2017Công vănV/v tuyên truyền tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017 tỉnh Đồng Tháp
TL28/12/2016Tài liệuTài liệu Hội nghị tổng kết ngành Thông tin và Truyền thông năm 2016
334/BC-STTTT05/12/2016Báo cáoBáo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh Trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
336/BC-STTTT05/12/2016Báo cáoBáo cáo Tóm tắt tình hình hoạt động tuần từ ngày 28/11/2016 đến ngày 04/12/2016
329/BC-STTTT28/11/2016Báo cáoBáo cáo Tình hình thực hiện Quy chế dân chủ năm 2016
648/STTTT-VP28/11/2016Công vănV/v đóng góp ý kiến văn bản quy phạm pháp luật
328/BC-STTTT25/11/2016Báo cáoBáo cáo Tóm tắt tình hình hoạt động tuần từ ngày 21/11/2016 đến ngày 27/11/2016
635/STTTT-VP24/11/2016Công vănV/v đóng góp ý kiến văn bản quy phạm pháp luật
322/KH-STTTT24/11/2016Kế hoạchKế hoạch triển khai thực hệin Gói thầu số 3: cung cấp lắp đặt 02 màn hình điện tử Led 32m2, 02 bảng điện tử 10 m2 và các phụ kiện đồng bộ thuộc dự án lắp đặt màn hình bảng điện tử phục vụ công tác thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 1
627/STTTT-BCVT22/11/2016Công vănVề việc góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 năm 2017 tỉnh Đồng Tháp
628/STTTT-VP22/11/2016Công vănVề việc đăng ký nhu cầu dự thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2017
626/STTTT-BCVT21/11/2016Công vănVề việc phối hợp tổ chức khóa đào tạo kỹ năng duy trì chương trình truy nhập máy tính công cộng
316/BC-STTTT18/11/2016Báo cáoBáo cáo hoạt động bưu chính, chuyển phát trên địa bàn tỉnh năm 2016
317/BC-STTTT18/11/2016Báo cáoBáo cáo hoạt động viễn thông trên địa bàn tỉnh năm 2016
318/BC-STTTT18/11/2016Báo cáoBáo cáo hoạt động internet trên địa bàn tỉnh năm 2016
 18/11/2016Biểu mẫuCâu hỏi sát hạch kiến thức chuyên môn công chức cấp xã về ứng dụng CNTT năm 2016
319/BC-STTTT18/11/2016Báo cáoBáo cáo cải cách hành chính năm 2016
320/BC-STTTT18/11/2016Báo cáoTình hình quản lý nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông tháng 11/2016, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2016
315/BC-STTTT17/11/2016Báo cáoTóm tắt tình hình hoạt động tuần từ ngày 14/11/2016 đến ngày 20/11/2016
12345678910...