Họ và tên:
 
Địa chỉ:
 
Email:
 
Chủ đề cần hỏi:
 
Nội dung cần hỏi:
 
Mã bảo vệ:


Xem TV

Bạn đọc (Ông/Bà): Văn Minh Công, Email: phancanhag@gmail.com (6/20/2016 7:10:05 AM)
Câu hỏi: Tôi nghe nói từ 01/01/2017, khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không xem được Đài Truyền hình Việt Nam nếu sử dung TV cũ, xin hỏi có đúng vậy không?
Trả lời: Chúng tôi chân thành cảm ơn ông đã quan tâm đến Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất của Chính phủ. Theo kế hoạch, kể từ ngày 01/01/2017, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp sẽ chuyển sang phát sóng truyền hình số mặt đất, người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đang sử dụng các phương thức truyền hình trả tiền như truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh, truyền hình internet (IPTV) không bị ảnh hưởng; trường hợp đang sử dụng Tivi cũ (chưa tích hợp số hóa), để xem được Đài Truyền hình Việt Nam và các kênh truyền hình khác thì phải có bộ đầu thu truyền hình số DVB-T2; đối với các hộ nghèo và hộ cận nghèo sẽ được Nhà nước hỗ trợ bộ đầu thu truyền hình số mặt đất miễn phí nếu đủ điều kiện (là hộ đang sử dụng Tivi công nghệ tương tự chưa tích hợp tính năng thu truyền hình số theo chuẩn DVB-T2, chưa có đầu thu truyền hình số DVB-T2, chưa sử dụng bất kỳ một trong các phương thức truyền hình trả tiền nêu trên.