Người chơi điện tử trên mạng phải cung cấp thông tin cá nhân

(1/9/2015 3:08:15 PM)
Người sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trực tuyến phải cung cấp những thông tin cá nhân như: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; địa chỉ đăng ký thường trú; số Chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu; số điện thoại...

Một số quy định mới đối với hoạt động in

(11/3/2014 3:05:03 PM)
Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 quy định về hoạt động in

Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 9/11/2013

(11/1/2013 3:41:57 PM)
Theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ban hành năm 2012 có hiệu lực từ ngày 1/1/2013, ngày 9 tháng 11 hàng năm được công nhận là Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (viết tắt là Ngày pháp luật). Việc tổ chức Ngày pháp luật nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đồng thời giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Xử lý nghiêm trang mạng “tổng hợp” thông tin báo chí

(9/20/2013 2:51:14 PM)
Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son cho biết, Nghị định 72 về quản lý, cung cấp, sử dụng Internet có chế tài xử lý các trang mạng lấy thông tin từ các báo mà không trích nguồn, thậm chí biên tập, giật tít, làm sai lệch nội dung thông tin.

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã

(8/23/2013 9:54:58 AM)
Ngày 02/8/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 17/2003/TT-BTTTT Quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã thuộc lĩnh vực bưu chính.