Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 9 năm 2017

(10/4/2017 4:09:21 PM)
Sáng ngày 04/10/2017, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 9/2017, với sự có mặt của đại diện lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí trong, ngoài tỉnh.

Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 8 năm 2017

(8/30/2017 7:40:58 AM)
Chiều ngày 28/8/2017, Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 8/2017, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo một số Sở, Ngành tỉnh và phóng viên các cơ quan báo chí.

Tập huấn công tác thông tin đối ngoại và kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí năm 2017

(8/7/2017 11:14:00 AM)
Ngày 04/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức tập huấn công tác thông tin đối ngoại và kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí. Tham dự có 140 cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, người phát ngôn của các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân, Ban Tuyên giáo, Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và một số doanh nghiệp, bệnh viện, trường học, cùng đại diện các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông

(6/21/2017 4:31:04 PM)
Sáng ngày 19/6/2017, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Thông tin và Truyền thông - Viện chiến lược Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ Quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông cho 30 công chức lãnh đạo, chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin 12 huyện, thị xã, thành phố và Sở Thông tin và Truyền thông. Đến dự và phát biểu khai giảng lớp đào tạo có Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Huỳnh Thanh Sơn.

Đồng Tháp chính thức chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định từ 00 giờ 00 phút ngày 17 tháng 6 năm 2017

(6/16/2017 9:21:43 AM)
Chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định là một trong những nội dung quan trọng thực hiện Quy hoạch kho số viễn thông nhằm bảo đảm tài nguyên viễn thông sử dụng hiệu quả, góp phần cho thị trường viễn thông phát triển bền vững trong môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng để đem lại ngày càng nhiều lợi ích cho người dân và xã hội.