Tuyên truyền về phòng chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và tệ nạn mại dâm cho sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Đồng Tháp

(12/12/2018 7:45:10 AM)
Những năm qua, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội diễn biến ngày càng phức tạp cả về quy mô, phương thức, thủ đoạn, tính chất và thành phần đối tượng phạm tội; đáng chú ý là tình hình phạm tội và vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên rất đáng báo động.

Thông báo lịch phát sóng các chương trình quảng bá hình ảnh tỉnh Đồng Tháp trên Kênh Truyền hình VTV4

(10/24/2018 10:18:16 AM)
Triển khai kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh Đồng Tháp năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Công ty Cổ phần Truyền thông Lê Minh sản xuất 5 chương trình phóng sự, tài liệu tuyên truyền về Đồng Tháp.

UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt thiết kế thi công và tổng dự toán dự án Xây dựng Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp

(9/24/2018 7:38:53 AM)
Triển khai Khung Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa quyết định phê duyệt thiết kế thi công và tổng dự toán dự án Xây dựng Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp (Dự án nhóm B).

Đồng Tháp triển khai Mã bưu chính quốc gia trên phong bì

(9/17/2018 10:33:39 AM)
Thực hiện Quyết định số 2475/QĐ-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Mã bưu chính quốc gia, Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp vừa có văn bản đề nghị tất cả các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh triển khai Mã bưu chính quốc gia trên phong bì của cơ quan, đơn vị.