Đồng Tháp tổ chức đào tạo triển khai DNSSEC

(11/7/2018 11:18:29 AM)
Sáng ngày 07/11/2018, tại Hội trường Bưu điện tỉnh Đồng Tháp, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam – Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Lớp đào tạo triển khai DNSSEC cho 60 công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành tỉnh và huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Tấn Hoàng dự và phát biểu khai mạc lớp học.

Hội nghị Giao ban báo chí tháng 10 năm 2018

(11/7/2018 10:33:36 AM)
Chiều ngày 06/11/2018, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí tháng 10 năm 2018, với sự có mặt của đại diện lãnh đạo các cơ quan có liên quan và phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong, ngoài tỉnh.

Hội nghị Giao ban báo chí tháng 9 năm 2018

(10/9/2018 4:57:45 PM)
Chiều ngày 09/10/2018, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí tháng 9 năm 2018, với sự có mặt của đại diện lãnh đạo các cơ quan có liên quan và phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong, ngoài tỉnh.

Tập huấn nghiệp vụ truyền thanh cơ sở năm 2018

(10/4/2018 10:04:06 AM)
Sáng ngày 03/10/2018, tại Khu Du lịch Mỹ Trà, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn nghiệp vụ truyền thanh cơ sở năm 2018 cho khoảng 250 học viên là cán bộ, viên chức, cộng tác viên làm công tác truyền thanh cấp huyện, cấp xã và Trạm Truyền thanh của 05 Đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh.