Hội nghị Giao ban báo chí tháng 8 năm 2019

(9/6/2019 9:56:18 AM)
Chiều ngày 04/9/2019, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí tháng 8 năm 2019, với sự có mặt của đại diện lãnh đạo các cơ quan có liên quan và phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh.

Tập huấn hoạt động truyền thông về du lịch và nghiệp vụ truyền thanh cơ sở

(8/13/2019 8:35:40 AM)
Từ ngày 07/8 đến ngày 09/8/2019, tại Khu Du lịch Mỹ Trà, Thành phố Cao Lãnh, Cục Thông tin cơ sở và Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn hoạt động truyền thông về Du lịch và Nghiệp vụ truyền thanh cơ sở cho gần 200 người làm công tác truyền thanh cấp huyện, cấp xã và các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh.

Cục Thông tin cơ sở khảo sát hoạt động thông tin cơ sở tại Đồng Tháp

(8/7/2019 3:22:41 PM)
Sáng ngày 06 tháng 8 năm 2019, Đoàn công tác Cục Thông tin cơ sở do ông Hoàng Minh Phương, Phó Cục trưởng, làm Trưởng đoàn đã đến khảo sát hoạt động thông tin cơ sở tại xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười; đồng thời, trao đổi việc triển khai thực hiện Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở và Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh – truyền hình cấp huyện đến năm 2020” của tỉnh Đồng Tháp.

Hội nghị Giao ban báo chí tháng 7 năm 2019

(8/2/2019 4:56:30 PM)
Chiều ngày 02/8/2019, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí tháng 7 năm 2019, với sự có mặt của đại diện lãnh đạo các cơ quan có liên quan và phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh.