Hội nghị tổng kết ngành thông tin và truyền thông Đồng Tháp năm 2019

(1/17/2020 9:32:27 AM)
Chiều ngày 10/01/2020, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý ngành thông tin và truyền thông năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Báo Đồng Tháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh 12 huyện, thị xã, thành phố.

Hội nghị Giao ban báo chí tháng 11 năm 2019

(12/5/2019 8:40:39 AM)
Chiều ngày 04/12/2019, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí tháng 11 năm 2019, với sự có mặt của đại diện lãnh đạo các cơ quan có liên quan và phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh.

Hội nghị Giao ban báo chí tháng 10 năm 2019

(11/7/2019 3:17:16 PM)
Chiều ngày 06/11/2019, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí tháng 10 năm 2019, với sự có mặt của đại diện lãnh đạo các cơ quan có liên quan và phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh.

Hội nghị Giao ban báo chí tháng 9 năm 2019

(10/9/2019 3:08:18 PM)
Chiều ngày 08/10/2019, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí tháng 9 năm 2019, với sự có mặt của đại diện lãnh đạo các cơ quan có liên quan và phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh.

Bổ nhiệm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp

(10/7/2019 2:37:14 PM)
Sáng ngày 07/10/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dương trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho Ông Đoàn Thanh Bình.