Tập huấn triển khai IPv6 nâng cao

(10/18/2017 11:58:44 AM)
Sáng ngày 17/10/2017, tại Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Lớp tập huấn triển khai IPv6 nâng cao cho 45 học viên là công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Nhà nước và doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh. Đến dự và phát biểu khai giảng lớp tập huấn có Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Hữu Phục.

Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 9 năm 2017

(10/4/2017 4:09:21 PM)
Sáng ngày 04/10/2017, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 9/2017, với sự có mặt của đại diện lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí trong, ngoài tỉnh.

Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 8 năm 2017

(8/30/2017 7:40:58 AM)
Chiều ngày 28/8/2017, Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 8/2017, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo một số Sở, Ngành tỉnh và phóng viên các cơ quan báo chí.

Tập huấn công tác thông tin đối ngoại và kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí năm 2017

(8/7/2017 11:14:00 AM)
Ngày 04/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức tập huấn công tác thông tin đối ngoại và kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí. Tham dự có 140 cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, người phát ngôn của các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân, Ban Tuyên giáo, Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và một số doanh nghiệp, bệnh viện, trường học, cùng đại diện các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 7 năm 2017

(8/7/2017 11:11:47 AM)
Sáng ngày 04/8/2017, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 7/2017, với sự có mặt của đại diện lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí trong, ngoài tỉnh.