Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 4 năm 2018

(5/7/2018 4:40:23 PM)
Chiều ngày 04/5/2018, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 4/2018, với sự có mặt của đại diện lãnh đạo các cơ quan có liên quan và phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong, ngoài tỉnh.

Hội nghị Giao ban báo chí tháng 02 năm 2018

(3/12/2018 1:28:40 PM)
Sáng ngày 07/3/2018, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 02/2018, với sự có mặt của đại diện lãnh đạo các cơ quan có liên quan và phóng viên các cơ quan báo chí trong, ngoài tỉnh.

Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì và sử dụng TMQT

(1/18/2018 2:41:07 PM)
Năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT) nhiều tỉnh thành đã tiến hành các đợt thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì và sử dụng tên miền quốc tế. Qua đó đã phát hiện, xử lý nhiều sai phạm trong hoạt động cung cấp, sử dụng tên miền quốc tế.

Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 01 năm 2018

(1/18/2018 11:28:38 AM)
Sáng ngày 18/01/2018, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 01/2018, với sự có mặt của đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh.

Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 11 năm 2017

(12/8/2017 9:14:17 AM)
Chiều ngày 07/12/2017, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 11/2017, với sự có mặt của đại diện lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí trong, ngoài tỉnh.