Kế hoạch công tác thanh tra năm 2010.

(2/9/2010 11:11:42 AM)
 
Ngày 11/01/2010 vừa qua, Thanh Tra Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 01/KH-TTr về Công tác Thanh tra năm 2010, nội dung Kế hoạch bao gồm một số trọng tâm như sau:

1. Chủ động phối hợp và tham gia với các cơ quan hữu quan, các phòng chức năng trực thuộc Sở trong việc tổ chức, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, tần số vô tuyến điện và lĩnh vực in ấn, xuất bản, báo chí trên địa bàn tỉnh đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan.

2. Triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo sự chỉ đạo của Thanh tra Bộ, tham mưu cho Giám đốc Sở và tổ chức thực nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc Sở trong công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

            3. Tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về lĩnh vực thanh tra, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và về lĩnh vực quản lý của Sở.

            4. Tăng cường hoạt động thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực: báo chí, xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; phát thanh và truyền hình; công nghệ thông tin; điện tử và cơ sở hạ tầng thông tin tỉnh. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính về quản lý thuê bao di động trả trước, các đại lý internet công cộng, trò chơi trực tuyến (game online), các dịch vụ về công nghệ thông tin, hoạt động báo chí và xuất bản.

5. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra thuộc Sở. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ thanh tra các đơn vị, tăng cường lực lượng và tạo điều kiện bổ sung trang thiết bị cho thanh tra Sở thực hiện tốt nhiệm vụ.

Thanh Trúc