Thông báo về việc bán tài sản thanh lý năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông

(10/24/2019 8:15:56 AM)
 

Căn cứ Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp;

          Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-STTTT ngày 27 tháng 5 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông Về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản của Sở Thông tin và Truyền thông;

          Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-STTTT ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc thanh lý tài sản;

          1. Sở Thông tin và Truyền thông thông báo bán tài sản thanh lý năm 2018 (Đính kèm phụ lục).

          2. Hình thức bán tài sản

          Bán theo hình thức chỉ định, thanh toán bằng tiền mặt.

          3. Thời gian và địa điểm tiếp nhận đăng ký

          - Thời gian nhận tiếp nhận đăng ký tham gia mua tài sản và xem hàng: Từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 10 năm 2019, trong giờ hành chính.

          - Địa chỉ nhận: Số 12, Trần Phú, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

          Thông báo đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ Phòng Kế hoạch – Tài chính (số điện thoại 0277.3858858 gặp bà Dương Thị Thúy Kiều)./.

Các tin cũ hơn:

  • (8/7/2009 9:40:18 AM)