THÔNG BÁO TIẾP TỤC BÁN HỒ SƠ MỜI THẦU VÀ GIA HẠN THỜI ĐIỂM ĐÓNG THẦU

(10/24/2019 7:59:55 AM)
 

- Tên gói thầu: Nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh.

- Nội dung: Nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh.

- Thuộc dự toán: Nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh.

- Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp kinh tế cấp tỉnh chưa phân bổ năm 2019.

- Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ 10 giờ 00 ngày 24/10/2019 đến 10 giờ 00 ngày 30/10/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp số 12 Đường Trần Phú-Phường 1-TP Cao Lãnh - tỉnh Đồng Tháp

- Giá bán 1 bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 VNĐ.

- Thời gian đóng thầu: 10 giờ 00 phút ngày 30/10/2019.

- Thông báo có hiệu lực từ ngày 23/10/2019.

Các tin cũ hơn:

  • (8/7/2009 9:40:18 AM)