THÔNG BÁO TRÚNG THẦU

(10/4/2017 4:32:43 PM)
 
Tên gói thầu: Gói thầu số 4 “Mua sắm, cài đặt bản quyền phần mềm, thiết bị lưu trữ và máy chủ”.

 Nội dung gói thầu: “Mua sắm, cài đặt bản quyền phần mềm, thiết bị lưu trữ và máy chủ”.

Thuộc dự án: “Tăng cường an toàn, an ninh thông tin mạng cho các cơ quan nhà nước”.

Văn bản phê duyệt: Số 82/QĐ-STTTT ngày 21/9/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp.

Giá gói thầu: 4.739.440.000 đồng.

Giá trúng thầu: 4.629.860.000 đồng.

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp.

Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Vũ.

Hình thức hợp đồng: trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.