Thông báo mời thầu dự án: Nâng cấp phần mềm một cửa điện tử và triển khai cho cấp xã.

(9/25/2017 9:20:10 AM)
 
TÊN GÓI THẦU: Gói thầu số 2: Xây dựng và triển khai phần mềm một cửa và cổng dịch vụ công.

 

Nội dung:Xây dựng và triển khai phần mềm một cửa và cổng dịch vụ công.
Thuộc dự án:Nâng cấp phần mềm một cửa điện tử và triển khai cho cấp xã.
Nguồn vốn:Ngân sách tập trung do tỉnh quản lý và phân bổ.
Bên mời thầu:Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp
Hình thức đấu thầu:Đấu thầu rộng rãi trong nước.
Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 14 giờ 30 phút, ngày 27/9/2017 đến trước 14 giờ 30 phút, ngày 09/10/2017 (trong giờ hành chính).
Địa điểm bán hồ sơ mời thầu:Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp. Số 12, đường Trần Phú, P.1, TP Cao Lãnh, ĐT.
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu:1.000.000 VNĐ
Thời gian đóng thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 09/10/2017.
Thông báo có hiệu lực từ ngày 21/9/2017.