Thông báo mời thầu dự án

(12/6/2016 2:59:29 PM)
 
Dự án: Nâng cấp hệ thống thiết bị phát thanh cơ sở 08 xã biên giới.

 TÊN GÓI THẦU: Gói thầu số 4: Cung cắp, lắp đặt thiết bị cho trạm truyền thanh cơ sở.

Nội dung: Trang thiết bị cho trạm truyền thanh cơ sở 08 xã biên giới.

Thuộc dự án: Nâng cấp hệ thống thiết bị phát thanh cơ sở 08 xã biên giới.

Nguồn vốn: Sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Nông thôn mới năm 2016 .

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp

Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 02/12/2016 đến 14 giờ 00 phút, ngày 09/12/2016 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp. Số 12, đường Trần Phú, P.1, TP Cao Lãnh, ĐT.

Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 VNĐ

Thời gian đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 09/12/2016.

Thông báo có hiệu lực từ ngày 28/11/2016.