Thông báo mời thầu (lần 2)

(10/10/2016 8:45:23 AM)
 
Thông báo mời thầu (lần 2) dự án Lắp đặt màn hình, bảng điện tử phục vụ công tác thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 1

TÊN GÓI THẦU: Gói thầu số 3: Cung cấp, lắp đặt 02 màn hình điện tử Led 32m2; 02 bảng điện tử 10m2 và các phụ kiện đồng bộ.

Nội dung: Lắp đặt 02 màn hình điện tử Led 32m2; 02 bảng điện tử 10m2 và các phụ kiện đồng bộ.

  Thuộc dự án: Lắp đặt màn hình, bảng điện tử phục vụ công tác thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 1.

Nguồn vốn: Ngân sách cấp tỉnh.

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 14 giờ 30 phút, ngày 13/10/2016 đến 14 giờ 30 phút, ngày 24/10/2016 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp. Số 12, đường Trần Phú, P.1, TP Cao Lãnh, ĐT.

Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 VNĐ

Thời gian đóng thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 24/10/2016

Thông báo có hiệu lực từ ngày 10/10/2016