Thông báo mời thầu

(10/3/2016 2:21:26 PM)
 
Thông báo mời thầu dự án: Thí điểm triển khai phần mềm một cửa điện tử cấp xã.

TÊN GÓI THẦU: Gói thầu số 1: Mua sắm máy tính.

Nội dung: Mua sắm máy tính.

Thuộc dự án: Thí điểm triển khai phần mềm một cửa điện tử cấp xã.

Nguồn vốn: Sự nghiệp khoa học năm 2015 chuyển sang năm 2016.

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp

Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 14 giờ 30 phút, ngày 06/10/2016 đến 14 giờ 30 phút, ngày 14/10/2016 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp. Số 12, đường Trần Phú, P.1, TP Cao Lãnh, ĐT.

Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 VNĐ

Thời gian đóng thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 14/10/2016.

Thông báo có hiệu lực từ ngày 30/9/2016.