Thông báo mời thầu dự án Lắp đặt màn hình, bảng điện tử phục vụ công tác thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 1

(8/16/2016 12:00:00 AM)
 
TÊN GÓI THẦU: Gói thầu số 3: Cung cấp, lắp đặt 02 màn hình điện tử Led 32m2; 02 bảng điện tử 10m2 và các phụ kiện đồng bộ.

 Nội dung: Lắp đặt 02 màn hình điện tử Led 32m2; 02 bảng điện tử 10m2 và các phụ kiện đồng bộ.

  Thuộc dự án: Lắp đặt màn hình, bảng điện tử phục vụ công tác thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 1.

Nguồn vốn: Ngân sách cấp tỉnh.

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 14 giờ 30 phút, ngày 19/8/2016 đến 14 giờ 30 phút, ngày 29/8/2016 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp. Số 12, đường Trần Phú, P.1, TP Cao Lãnh, ĐT.

Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 VNĐ

Thời gian đóng thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 29/8/2016

Thông báo có hiệu lực từ ngày 16/8/2016