Kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh sim card và thực hiện đăng ký thuê bao điện thoại di động trả trước.

(11/17/2010 7:31:32 PM)
 
Nhằm phát hiện và xử lý tình trạng vi phạm các quy định Nhà nước tại các đại lý ủy quyền, điểm bán lẻ sim card điện thoại di động trên địa bàn tỉnh. Ngày _ tháng 11 năm 2010 Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ký Quyết định số: /QĐ-STTTT ngày /11/2010 việc kiểm tra hoạt động kinh doanh sim card và thực hiện đăng ký thuê bao điện thoại di động trả trước.

                 1. Đối tượng kiểm tra gồm:

Các đại lý ủy quyền, điểm bán lẻ sim card điện thoại di động trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

   2. Thành phần Đoàn kiểm tra:

              - Ông Lê Văn Pha – Phó Giám đốc Sở TT&TT - Trưởng đoàn.

  - Ông Phạm Minh Ngọc - Chánh Thanh tra Sở TT&TT - Thành viên.

  - Ông Đỗ Đức Thông – Phó Phòng BCVT Sở TT&TT - Thành viên.

  - Đại diện Phòng PA81 Công an Tỉnh - Thành viên.

  - Đại diện Phòng VHTT huyện, thị, thành phố có liên quan – Thành viên.

3. Thời gian, phạm vi kiểm tra:

- Thời gian kiểm tra: Từ ngày 09/11/2010 đến ngày 11/11/2010.

- Phạm vi kiểm tra: tại địa bàn thành phố Cao Lãnh, huyện Cao Lãnh và huyện Thanh Bình.

4. Nội dung kiểm tra:

- Về thủ tục kinh doanh dịch vụ:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Hợp đồng ủy quyền tiếp nhận đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước;

- Việc thực hiện các quy định về đăng ký thông tin thuê bao điện thoại di động trả trước:

+ Điều kiện và các thiết bị thực hiện đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước như: máy tính nối mạng, máy điện thoại, máy fax...

+ Việc lập và lưu giữ bản khai thông tin thuê bao di động trả trước.

+ Kiểm tra thực tế sim card điện thoại di động trả trước.

 Kết hợp với các đợt thanh tra sẽ thực hiện tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về kinh doanh sim card và thực hiện đăng ký thuê bao điện thoại di động trả trước nhằm giúp các đại lý, các điểm bán lẻ sim card điện thoại di động trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp hiểu và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

                                                                                                                                                                           T_T