Kế hoạch Thanh tra diện rộng trạm BTS trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2010

(10/18/2010 8:07:21 AM)
 
Ngày 9/9/2010 ông Ngô Quang Tuyên - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp đã ký ban hành Quyết định số 80/QĐ-STTTT-TTra về việc thanh tra diện rộng việc thực hiện các quy định pháp luật về kiểm định và công bố sự phù hợp đối với công trình BTS trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Để triển khai đợt thanh tra đúng trình tự luật định, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đề ra kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

1. Nội dung, yêu cầu:

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong thực hiện kiểm định và công bố sự phù hợp đối với công trình BTS được quy định tại các Thông tư số 09/2009/TT-BTTTT; Thông tư số 10/2009/TT-BTTTT; Thông tư số 11/2009/TT-BTTTT ngày 24/3/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông; nhằm hướng dẫn, chấn chỉnh và xử lý các doanh nghiệp thông tin di động, chủ sở hữu các trạm BTS không chấp hành và thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

- Qua thanh tra, kết hợp công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về kiểm định và công bố sự phù hợp đối với công trình BTS đến các đối tượng có liên quan để biết và chấp hành.

- Kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; răn đe, phòng ngừa các vi phạm và các hành vi có ý định vi phạm trong việc kiểm định và công bố sự phù hợp đối với công trình BTS của các đối tượng có liên quan.

- Tăng cường công tác QLNN trong lĩnh vực viễn thông và tần số vô tuyến điện trên địa bàn Tỉnh.

2. Kế hoạch thực hiện đợt thanh tra :

2.1. Thành phần tổ chức Đoàn Thanh tra gồm có:

                1. Ông Nguyễn Hữu Phục - Phó Giám đốc Sở TT&TT - Trưởng đoàn.

2. Ông Phạm Minh Ngọc – Chánh Thanh tra Sở TT&TT – Phó đoàn.

3. Bà Lê Thị Thanh Trúc – P.Chánh Thanh tra Sở TT&TT - Thành viên.

4. Ông Nguyễn Công Danh – Cán bộ Thanh tra Sở TT&TT – Thành viên.

5. Đại diện Phòng Bưu chính Viễn thông Sở TT&TT - Thành viên.

6. Đại diện Phòng ANKT Công an tỉnh Đồng Tháp - Thành viên.

2.2. Thời gian và chế độ thanh tra :

- Thời gian thanh tra: Từ ngày 15/9/2010 đến ngày 30/9/2010.

- Báo cáo kết quả tổng hợp đợt thanh tra cho Giám đốc Sở: Sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc thanh tra; báo cáo tổng kết đợt thanh tra gửi về Thanh tra Bộ TTTT trước ngày 15/10/2010.

                - Trình dự thảo Kết luận thanh tra cho Giám đốc Sở: Sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất báo cáo kết quả tổng hợp đợt thanh tra.

                - Thực hiện xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng được phát hiện qua thanh tra: Trong khoảng thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc thanh tra.

- Chế độ thanh tra: Thanh tra diện rộng.

 3. Đối tượng thanh tra:

Các doanh nghiệp Thông tin di động, chủ sở hữu các trạm BTS lắp đặt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

4. Áp dụng chế tài xử phạt:

Các đối tượng thanh tra, nếu phát hiện có hành vi vi phạm các quy định pháp luật về kiểm định và công bố sự phù hợp đối với công trình BTS, sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 25, 27 Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08/7/2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện; Nghị định số 54/2009/NĐ-CP ngày 05/6/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực TCĐLCL sản phẩm, hàng hoá.

                                                                                                                                                                                T_T