Kế hoạch kiểm tra internet năm 2010.

(4/20/2010 8:03:52 AM)
 
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2010 của ngành Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch kiểm tra tình hình hoạt động các điểm Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp với nội dung chính như sau:

  I. Mục đích, yêu cầu:        

                - Phát hiện và xử lý tình trạng vi phạm các quy định Nhà nước tại các đại lý internet công cộng trên địa bàn tỉnh. Qua đó kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở, hướng dẫn các đại lý, người sử dụng dịch vụ Internet thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

            - Góp phần nâng cao trách nhiệm của các thành viên trong Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện nhiệm vụ được giao.

            - Kết hợp với các đợt thanh tra sẽ thực hiện tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet. Từ đó giúp phòng ngừa và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Trên cơ sở đó đề xuất với các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những quy định không còn phù hợp tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh Internet công cộng phát triển.

II. Đối tượng kiểm tra:

         Các đại lý, các điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng ở các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

III. Nội dung kiểm tra:

1. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động của các đại lý, các điểm internet công cộng trên toàn tỉnh. Trong đó đi sâu kiểm tra việc chấp hành theo các quy định của Nhà nước về thủ tục đăng ký hoạt động, an toàn PCCC, vệ sinh môi trường, cách sắp xếp phòng Net; việc lưu giữ thông tin và địa chỉ người sử dụng; cài đặt các phần mềm quản lý và ngăn chặn các trang Web có nội dung không lành mạnh. Chấn chỉnh các sai phạm, khắc phục các thiếu sót đảm bảo điều kiện hoạt động kinh doanh của các đại lý theo quy định hiện hành.

2. Một số nội dung cụ thể cần kiểm tra:

a. Về thủ tục hoạt động:

-    Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

-    Giấy chứng nhận tập huấn đại lý;

-    Hợp đồng đại lý Internet ký với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet;

-    Chứng chỉ trình độ tin học của chủ đại lý hoặc của nhân viên quản lý trực tiếp đại lý Internet.

b.       Việc tuân thủ các quy định của pháp luật:

-    Bảng niêm yết giờ mở cửa, đóng cửa, thời gian cung cấp dịch vụ, giá cước truy cập Internet.

-    Việc niêm yết nội quy sử dụng dịch vụ Internet tại địa điểm kinh doanh đại lý Internet, sơ đồ bố trí phòng máy.

-    Trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

-    Việc niêm yết, tập hợp các văn bản quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng dịch vụ Internet cho người sử dụng tham khảo và hướng dẫn người sử dụng dịch vụ tuân thủ các quy định này khi người sử dụng yêu cầu.

-    Việc cài đặt và sử dụng phần mềm quản lý Đại lý theo quy định nhằm  quản lý thông tin khách hàng sử dụng dịch vụ, thông tin truy nhập và ngăn chặn, hạn chế người sử dụng truy cập Website có nội dung không lành mạnh.

-    Thông tin khách hàng sử dụng dịch vụ, đối tượng sử dụng dịch vụ.

-    Thông tin truy nhập, lưu trữ trên máy tính tại đại lý internet.

IV. Phương pháp kiểm tra:

Kiểm tra bằng phương pháp làm việc trực tiếp để nắm tình tình thực tế ở các điểm internet công cộng trên toàn tỉnh; Nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý ngay các trường hợp vi phạm theo đúng thẩm quyền.

V. Thời gian kiểm tra:                                           

                 Đoàn liên ngành của tỉnh sẽ tập trung tổng kiểm tra tất cả đại lý internet trên địa bàn tỉnh trong năm 2010 như sau:

-    Bắt đầu từ ngày 29/3 – 30/4/2010

-    Họp sơ kết rút kinh nghiệm để có biện pháp kiểm tra tiếp theo.

Ngoài việc kiểm tra theo Kế hoạch, Đoàn sẽ tăng cường kiểm tra đột xuất tại một số đại lý internet công cộng có dấu hiệu vi phạm.

T_T