Tập huấn công tác thông tin đối ngoại và kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí năm 2019

(9/26/2019 2:04:54 PM)
 
Ngày 16/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức tập huấn công tác thông tin đối ngoại và kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí năm 2019 cho hơn 130 lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố, Phòng Văn hóa và Thông tin và Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh cấp huyện.

Các đại biểu được ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Báo chí Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chuyên đề về kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, với các nội dung: Tình hình hoạt động của báo chí, quy định về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, sự phát triển của báo chí điện tử và vai trò của báo chí trong công tác thông tin đối ngoại; kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; cách nhận biết khủng hoảng và xử lý khủng hoảng truyền thông, hướng dẫn cách viết thông cáo báo chí…

Tiến sỹ Nguyễn Trường Giang, Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Brunei, Viện trưởng Viện Biển đông Bộ Ngoại giao thông tin các nội dung: Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và những tác động đến Việt Nam; tình hình các nước lớn; tình hình Biển Đông; công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong thời gian vừa qua; nhu cầu đổi mới và tăng cường công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; thông tin đối ngoại địa phương.

Với nội dung thông tin thiết thực, hiệu quả, các đại biểu được cung cấp những kỹ năng cơ bản, cần thiết phục vụ công tác thông tin đối ngoại và cung cấp thông tin cho báo chí ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thông tin đối ngoại, đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh./.

          Ngọc Hân

Các tin cũ hơn:

  • (8/7/2009 9:40:18 AM)