Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông

(6/19/2019 4:45:53 PM)
 
Chiều ngày 18/6/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dương đến làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) về tình hình hoạt động của ngành trong 6 tháng đầu năm 2019.

Buổi làm việc với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo Sở, lãnh đạo phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở TT&TT.

Tại buổi làm việc, ông Đoàn Thanh Bình, Phó Giám đốc phụ trách Sở TT&TT báo cáo kết quả lĩnh vực ngành đạt được từ đầu năm đến nay. Cụ thể:

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện các kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin, thông tin đối ngoại, phê duyệt chủ trương cấp phép xây dựng cho hơn 200 trạm BTS của các doanh nghiệp viễn thông,... đang phối hợp các cơ quan và địa phương có liên quan xây dựng: Đề án thành lập Trung tâm Thông tin Dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp; Kế hoạch thí điểm ngầm hóa mạng điện lực và cáp viễn thông trên địa bàn TPCL, TPSĐ; Quy chế Một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công; cập nhật Bộ TTHC của ngành theo quy định mới của pháp luật,... tiếp tục triển khai các nhiệm vụ mang tính chiến lược nhằm thúc đẩy việc xây dựng chính quyền điện tử tỉnh như dự án xây dựng hệ thống thông tin điện tử, chuyển đổi Ipv6, lập dự án nâng cấp cổng thông tin điện tử tỉnh,... Công tác quản lý nhà nước của ngành được triển khai đầy đủ trên tất cả các lĩnh vực như: đảm bảo công tác thông tin tuyên truyền đúng định hướng của Đảng và pháp luật của nhà nước; công tác thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhu cầu hưởng thụ của nhân dân được thông suốt; công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành thực hiện đúng kế hoạch đề ra; công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo nhằm khắc phục những hạn chế, thiết sót và cải thiện điểm số của các chỉ tiêu thành phần,...

Tại buổi làm việc, Sở đề xuất các kiến nghị với Chủ tich Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung về: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong tỉnh chủ động cung cấp thông tin cho báo chí tại giao ban hàng tháng nhằm thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Đưa nội dung chính sách khuyến khích đầu tư xã hội hóa trong xây dựng, lắp đặt màn hình, bảng điện tử vào Quy chế Quản lý, vận hành, khai thác hệ thống màn hình, bảng điện tử tỉnh; Chấp thuận chủ trương triển khai thí điểm thiết lập đài truyền thanh ứng dụng CNTT - viễn thông cho 18 xã NTM; Xây dựng Đề án chuyển đổi các đài truyền thanh hữu tuyến và vô tuyến sang đài truyền thanh ứng dụng CNTT - viễn thông; Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Tiếp tục triển khai thí điểm IPv6.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dương biểu dương kết quả đạt được của ngành trong 6 tháng đầu năm. Yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, đánh giá hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị và đề xuất giải pháp khắc phục; xúc tiến nâng cấp Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp; quan tâm bảo mật dữ liệu; cải tạo, chỉnh trang và ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông. Về lĩnh vực thông tin, tuyên truyền, Chủ tịch Nguyễn Văn Dương cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh cho biết, tỉnh luôn quan tâm đầu tư các trang thiết bị, công nghệ hiện đại nhằm mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, đặc biệt ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, tiến đến xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn nữa.

Quốc Cường

 

Các tin cũ hơn:

  • (8/7/2009 9:40:18 AM)