Hội nghị Giao ban báo chí tháng 3 năm 2019

(4/10/2019 4:42:42 PM)
 
Chiều ngày 09/4/2019, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí tháng 3 năm 2019, với sự có mặt của đại diện lãnh đạo các cơ quan có liên quan và phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh.

Tại Hội nghị, các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh được cung cấp các nội dung trọng tâm như: các chủ trương chính sách mới của tỉnh, hoạt động của UBND tỉnh trong tháng 3/2019; tình hình an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh; thông tin về Kế hoạch tổ chức Ngày hội “Sách và Văn hóa đọc lần thứ 2 hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019"; các hoạt động Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019); các hoạt động Lễ hội vía Bà Chúa xứ tại Gò Tháp; Thông tin công tác phòng, chống cháy rừng mùa khô trên địa bàn tỉnh; thông tin các hoạt động Lễ hội Đình thần xã An Phong, huyện Thanh Bình và Lễ hội Đình thần xã Tân Long, huyện Thanh Bình (di tích cấp tỉnh).

Trong tháng 3, các cơ quan báo chí của tỉnh đã bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, kịp thời tuyên truyền các sự kiện, thời sự, chính trị nổi bật. Báo chí tiếp tục thông tin, tuyên truyền các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của tỉnh trong năm 2019; Công tác an sinh xã hội, các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Các hoạt động về xây dựng nông thôn mới; Phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của gia đình; Công tác phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông,...

Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp đánh giá cao công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí trong thời gian qua. Trong tháng 4/2019, các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các gương điển hình tiên tiến trong học và làm theo gương Bác; Tuyên truyền Chương trình hành động năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X gắn với thực hiện Kết luận số 37-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; Thông tin về việc tỉnh nỗ lực cải thiện những chỉ số thành phần của PCI; Các chương trình, hoạt động quảng bá du lịch trên địa bàn tỉnh, ngày Hội sách và văn hoá đọc, tuyên truyền các đề án trọng tâm của tỉnh, chương trình xây dựng nông thôn mới, phòng, chống cháy rừng mùa khô, chương trình khởi nghiệp, an sinh xã hội; công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, cây trồng, vật nuôi; hiệu quả của việc liên kết tiêu thụ sản phẩm và các hoạt động Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ tại Gò Tháp, Lễ hội Đình thần xã An Phong, huyện Thanh Bình và Lễ hội Đình thần xã Tân Long, huyện Thanh Bình (di tích cấp tỉnh) và các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng./.

 Ngọc Hân

Các tin cũ hơn:

  • (8/7/2009 9:40:18 AM)