Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025

(4/8/2019 10:45:22 AM)
 
Ngày 03/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quy hoạch nhằm sắp xếp lại hệ thống báo chí theo hướng cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại, tăng cường hơn nữa công tác quản lý báo chí, đảm bảo hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, là vũ khí tư tưởng quan trọng của Đảng và Nhà nước, diễn đàn của nhân dân.

          Về báo và tạp chí in: quy hoạch sắp xếp lại theo hướng giảm số lượng cơ quan báo in, theo đó, các cơ quan cấp trung ương; cấp Bộ, ngành và tương đương; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 01 cơ quan báo in và 01 tạp chí in. Riêng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh do đặc thù nên tối đa được có 05 cơ quan báo in, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tối đa được có 03 cơ quan báo in.      Các Ban đảng Trung ương, cơ quan thuộc Chính phủ, học viện, viện nghiên cứu, các trường đại học, bệnh viện, tổng cục và tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ cũng có 01 cơ quan tạp chí in. Đối với các cơ quan, đơn vị hiện đang có báo in nhưng không thuộc đối tượng quy định thì phải chuyển thành tạp chí hoặc ngừng hoạt động.

          Hệ thống phát thanh, truyền hình Quốc gia gồm có Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; các đơn vị hoạt động truyền hình của bộ, ngành; Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Mỗi đài thuộc các tỉnh/thành chỉ có 01 kênh phát thanh, 01 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, riêng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có tối đa 02 kênh phát thanh, 02 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị.  

          Đối với báo điện tử, tạp chí điện tử: Đơn vị, địa phương nào có cơ quan báo, tạp chí in thì được xuất bản báo, tạp chí điện tử. Quy định cũng khuyến khích các tạp chí in chuyển dần sang tạp chí điện tử.

          Bên cạnh đó quy hoạch đề ra các giải pháp để quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình thông tin mạng khác nhằm ngăn chặn, hạn chế tác động của thông tin độc hại, tiêu cực.

          Từ 2020 đến 2025, các cơ quan, đơn vị phải hoàn thành việc sắp xếp lại hệ thống báo chí theo đúng quy hoạch.

                                                                                                                                               NTT (Ảnh sưu tầm internet)

Các tin cũ hơn:

  • (8/7/2009 9:40:18 AM)