Thông báo mở lớp tập huấn “Nghiệp vụ truyền thanh cơ sở” năm 2018

(9/20/2018 10:07:43 AM)
 
Sở Thông tin và Truyền thông thông báo tổ chức lớp tập huấn “Nghiệp vụ truyền thanh cơ sở” cho cán bộ, công chức, viên chức, cộng tác viên làm công tác truyền thanh cấp huyện, cấp xã và các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh từ ngày 03 – 05/10/2018, tại Khu Du lịch Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh.

Nội dung tập huấn gồm 02 phần chính: Phần báo chí sẽ giới thiệu tổng quan về sản xuất chương trình phát thanh; Phân biệt các thể loại tin, bài, ghi nhận phát thanh cơ sở; sự khác biệt tin, bài, ghi nhận của truyền thanh cơ sở với các thể loại khác; Xu hướng phát triển mới của tin, bài truyền thanh cơ sở;  Kỹ năng đọc chương trình phát thanh; Hướng dẫn kỹ năng viết tiêu đề cho tin bài trên phát thanh và trang thông tin; Kỹ năng khai thác tin, bài (thông tin chính thống) trên mạng xã hội làm chương trình phát thanh, tuyên truyền; Những lỗi thường gặp trong sản xuất chương trình phát thanh cơ sở; Sản xuất hoàn chỉnh 01 chương trình phát thanh tại cơ sở. Phần kỹ thuật tập trung vào kỹ thuật sử dụng phần mềm và thiết bị hiện đại trong thu, dựng chương trình phát thanh; Giới thiệu giải pháp, thiết bị hệ thống loa thông minh (công nghệ phát thanh truyền thanh không dây trên Internet).

Báo cáo viên tham gia tập huấn gồm có Lãnh đạo và các phát thanh viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp.

Học viên sẽ được kiểm tra và cấp chứng nhận sau khóa học.  

Thông tin đăng ký, các cơ quan, đơn vị gửi về Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông từ nay đến hết ngày 28 tháng 9 năm 2018. Điện thoại liên hệ: 0277.3877.898

                                                                                   NTT (Ảnh sưu tầm)