Lắp đặt và bàn giao thiết bị Dự án Nâng cấp phần mềm một cửa điện tử và triển khai cho cấp xã

(8/23/2018 5:29:43 PM)
 
Tiếp tục triển khai Dự án Nâng cấp phần mềm một cửa điện tử và triển khai cho cấp xã, từ ngày 21/8/2018 Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công ty TNHH TM và DV Long Vũ (nhà thầu cung cấp thiết bị) tổ chức lắp đặt và bàn giao, nghiệm thu thiết bị công nghệ thông tin cho UBND 12 huyện, thị xã, thành phố và 144 xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

     Theo đó, nhà thầu sẽ tiến hành lắp đặt thiết bị, cài đặt các phần mềm, đào tạo chuyển giao công nghệ cho các đơn vị thụ hưởng. Sau khi lắp đặt, sẽ tiến hành công tác nghiệm thu, bàn giao cho các đơn vị quản lý để phục vụ cho việc vận hành, khai thác hệ thống một cửa điện tử và cung ứng dịch vụ công trực tuyến tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Dự kiến công tác bàn giao, nghiệm thu sẽ kết thúc vào ngày 11/9/2018.

    Xem lịch bàn giao cụ thể kèm theo.

 

NTT