Đánh giá hiệu quả dự án nâng cấp hệ thống truyền thanh cơ sở và dự án lắp đặt màn hình, bảng điện tử giai đoạn 1

(7/19/2018 2:33:58 PM)
 
Sáng ngày 19 tháng 7 năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp trực tuyến đánh giá hiệu quả dự án đầu tư nâng cấp hệ thống truyền thanh cơ sở và dự án xây dựng, lắp đặt màn hình, bảng điện tử giai đoạn 1. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông – Huỳnh Thanh Sơn chủ trì.

        Sau 03 năm triển khai thực hiện, tất cả các Đài Truyền thanh cấp huyện đã được trang bị hệ thống đàm thoại qua điện thoại, máy phát sóng FM 500w, camera + bộ phụ kiện chuyên dụng; trang bị hệ thống truyền thanh không dây đối với Đài truyền thanh của 30 xã điểm nông thôn mới, 08 xã biên giới và 05 Đồn Biên phòng; lắp đặt 03 hệ thống màn hình điện tử sử dụng công nghệ led diode loại SMD fullcolor kích thước lớn tại 02 thành phố, 01 thị xã và 12 bảng điện tử led loại DIP 3 màu tại 12 huyện, thị xã, thành phố.

          Lãnh đạo của các huyện, thị xã, thành phố và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã ghi nhận việc trang bị các thiết bị truyền thanh không dây, màn hình, bảng điện tử đã nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền; tuy nhiên, vẫn còn một số hệ thống truyền thanh không dây ở cơ sở còn bị nhiễu, hài, nhiều xã ngoài dự án thiết bị hư hỏng do sử dụng lâu năm nhưng chưa được thay thế,... Hầu hết các địa phương đề xuất: thay thế dần các cụm loa có dây thành loa không dây, sớm ban hành Quy chế trong việc vận hành màn hình, bảng điện tử của tỉnh; tiếp tục triển khai lắp đặt màn hình, bảng điện tử theo Đề án đã được phê duyệt; nên sử dụng công nghệ hiện đại mới trong việc vận hành và quản lý các thiết bị; xây dựng đầu tư mới các trụ an ten cũ, xuống cấp,..

          Kết luận hội nghị, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giao Phòng Bưu chính - Viễn thông chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện thống kê cụ thể từng thiết bị còn trục trặc, hư hỏng để có hướng giải quyết, khắc phục, đảm bảo hoàn thành trong tháng 7; các Phòng chuyên môn phối hợp với Viettel nhanh chóng triển khai và khắc phục sớm các hạn chế của phần mềm quản lý tập trung để đưa vào sử dụng. Đề nghị lãnh đạo các Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện quan tâm đến việc vận hành và quản lý tốt các thiết bị đã được trang bị; định hướng sắp tới, các trạm truyền thanh cơ sở sẽ chuyển toàn bộ sang hệ thống truyền thanh không dây. Sở đã đề nghị cấp có thẩm quyền trang bị 02 màn hình điện tử tại 02 cửa khẩu biên giới như ý kiến của lãnh đạo của BCH Bộ đội Biên phòng và cử công chức chuyên môn đến các đồn để khắc phục lỗi các thiết bị của đơn vị. Đề nghị các địa phương phối hợp chặt chẽ với Sở để khắc phục, xử lý các lỗi đã xảy ra và cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới./.

Ngọc Thủy