Tập huấn nâng cao kiến thức an toàn thông tin kiểm tra đánh giá hệ thống và ứng dụng web

(7/16/2018 7:55:17 AM)
 
Nhằm nâng cao kiến thức về an toàn thông tin cho cán bộ công chức tỉnh Đồng Tháp, từ ngày 9/7/2017 đến ngày 20/7/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn kiểm tra đánh giá hệ thống và ứng dụng web cho hơn 30 công chức, viên chức phụ trách Công nghệ thông tin của các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố.

Qua lớp tập huấn, các học viên được cung cấp thêm kiến thức về các hình thức tấn công hệ thống máy chủ, website và cách thức phòng chống tấn công phổ biến như: điều tra, xử lý và phòng chống mã độc đào tiền ảo qua lỗ hổng phần mềm; xử lý và phòng chống Ransomware; rà soát và xử lý phần mềm gián điệp trên máy tính; phòng chống tấn công từ chối dịch vụ, tấn công khai thác lỗ hổng website …. Các giải pháp xây dựng hệ thống được đảm bảo an toàn. Cách thức điều tra, truy vết khi bị tấn công.

Lớp tập huấn đã mang lại cho học viên nhiều kiến thức mới về lĩnh vực an toàn thông tin; trang bị thêm kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn để triển khai công tác bảo đảm an toàn cho hệ thống thông tin phục vụ cho phát triển chính quyền điện tử trong thời gian tới.

GEM