Tập huấn công tác thông tin đối ngoại và kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí năm 2017

(8/7/2017 11:14:00 AM)
 
Ngày 04/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức tập huấn công tác thông tin đối ngoại và kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí. Tham dự có 140 cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, người phát ngôn của các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân, Ban Tuyên giáo, Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và một số doanh nghiệp, bệnh viện, trường học, cùng đại diện các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông Huỳnh Thanh Sơn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, nhấn mạnh vai trò của thông tin đối ngoại, kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, việc xử lý khủng hoảng truyền thông, nhất là trong bối cảnh hội nhập như hiện nay. Thời gian qua, công tác thông tin đối ngoại của tỉnh Đồng Tháp đã có những bước phát triển đáng kể, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tích cực, chủ động trong việc triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại, gắn với việc tuyên truyền giới thiệu, quảng bá hình ảnh Đồng Tháp, tạo môi trường thu hút đầu tư, thực hiện tốt quy định của pháp luật về báo chí, coi báo chí là kênh thông tin quan trọng, thiết yếu, đồng hành trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

          Lớp tập huấn được ông Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, chia sẻ một số nội dung liên quan đến công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và thông tin đối ngoại ở địa phương; ông Trần Đức Lai, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, cung cấp những thông tin về tình hình hoạt động báo chí của nước ta hiện nay, triển khai Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; ông Lê Văn Nghiêm, nguyên Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại - Bộ Thông tin và Truyền thông, khái quát một số vấn đề về thông tin đối ngoại của đảng, nhà nước trong thời gian qua, việc xử lý khủng hoảng truyền thông và kỹ năng biên tập, xử lý thông tin, tình hình biển đảo và biên giới hiện nay.

          Về triển khai Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước, các đại biểu được nghe giới thiệu sâu về: Quy định trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; xác định rõ quyền và trách nhiệm người đứng đầu trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; hình thức, cách phát ngôn; những nội dung được quyền từ chối cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật; việc phối hợp và yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan tham gia cung cấp thông tin; quy định về xử lý vi phạm; những điều cần lưu ý khi tổ chức một cuộc họp báo; kỹ năng trả lời phỏng vấn báo chí, nhận biết và xử lý khủng hoảng truyền thông trong giai đoạn hiện nay…

          Với thông tin truyền đạt thiết thực, hiệu quả, lớp tập huấn đã cung cấp những kỹ năng cơ bản, cần thiết cho những người làm công tác thông tin đối ngoại và kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó, các đại biểu hiểu đầy đủ hơn về công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí để vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong việc tham mưu cho thủ trưởng, lãnh đạo cơ quan, địa phương cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin cho báo chí và dư luận quan tâm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác phát ngôn; thực hiện tốt trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí, nhằm làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ thông tin đúng đắn của người dân, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Ngọc Hân