Tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông

(6/21/2017 4:31:04 PM)
 
Sáng ngày 19/6/2017, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Thông tin và Truyền thông - Viện chiến lược Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ Quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông cho 30 công chức lãnh đạo, chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin 12 huyện, thị xã, thành phố và Sở Thông tin và Truyền thông. Đến dự và phát biểu khai giảng lớp đào tạo có Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Huỳnh Thanh Sơn.

 Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và năng lực quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, internet và tần số vô tuyến điện tại các địa phương trong thời gian tớ; các học viên được truyền đạt, cung cấp những kiến thức, kinh nghiệm trong quản lý nhà nước, công tác thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông, internet và tần số vô tuyến điện. Kết thúc khóa tập huấn học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

DDT