Đồng Tháp chính thức chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định từ 00 giờ 00 phút ngày 17 tháng 6 năm 2017

(6/16/2017 9:21:43 AM)
 
Chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định là một trong những nội dung quan trọng thực hiện Quy hoạch kho số viễn thông nhằm bảo đảm tài nguyên viễn thông sử dụng hiệu quả, góp phần cho thị trường viễn thông phát triển bền vững trong môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng để đem lại ngày càng nhiều lợi ích cho người dân và xã hội.

Theo Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông, Đồng Tháp thực hiện chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định từ mã vùng 67 sang mã vùng mới 277 từ 00 giờ 00 phút ngày 17 tháng 6 năm 2017.

Thời gian bắt đầu quay số song song từ 00 giờ 00 phút ngày 17 tháng 6 năm 2017 và kết thúc quay số song song vào 23 giờ 59 phút ngày 16 tháng 7 năm 2017. Thời gian bắt đầu duy trì âm thông báo từ 00 giờ 00 phút ngày 17 tháng 7 năm 2017 và kết thúc âm thông báo vào 23 giờ 59 phút ngày 31 tháng 8 năm 2017.

Người sử dụng dịch vụ khi thực hiện cuộc gọi liên tỉnh hoặc từ mạng di động đến số thuê bao cố định tại các tỉnh, thành phố thay đổi mã vùng thì vẫn phải quay số 0 (số mào đầu quốc gia) trước mã vùng mới như cách quay số 0 trước mã vùng hiện nay.

 

 

                                                                                                                                                                                                                DDT