Phổ biến các quy định mới về quản lý thuê bao di động trả trước

(6/6/2017 2:40:15 PM)
 
Sáng ngày 31/5/2017, tại Hội trường Khách sạn Hòa Bình, thành phố Cao Lãnh, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị phổ biến Nghị định số 49/2017/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

 Đến dự và đồng chủ trì hội nghị có Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Phan Tâm, Phó chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu, cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; 05 Tổng công ty và Tập đoàn viễn thông; 22 Sở Thông tin và Truyền thông khu vực miền Nam, các cơ quan, doanh nghiệp viễn thông cấp tỉnh. Hội nghị cũng được trực tuyến đến 12 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Đồng Tháp

Tại hội nghị, các đại biểu được đại diện Cục Viễn thông, Thanh tra Bộ trình bày nội dung Nghị định số 49/2017/NĐ-CP, đặc biệt, nhấn mạnh 10 quy định mới quan trọng là: Thống nhất bán SIM và đăng ký thông tin thuê bao; không còn đại lý bán SIM; bỏ bản khai đăng ký TTTB; bỏ lưu trữ bản giấy; không hạn chế số lượng SIM nhưng phải đủ thông tin thuê bao và chính chủ; Doanh nghiệp viễn thông có quyền cắt hợp đồng đối với thuê bao không cung cấp lại thông tin thuê bao; bổ sung điểm cung cấp dịch vụ viễn thông di động và chỉ doanh nghiệp được làm Điểm ủy quyền; doanh nghiệp viễn thông chịu trách nhiệm toàn bộ; tăng mức xử phạt vi phạm hành chính; bổ sung hành vi và đối tượng bị xử phạt. Đại diện các doanh nghiệp viễn thông trình bày kế hoạch triển khai thực hiện, đồng thời, chia sẻ những khó khăn và trách nhiệm trong thời gian tới

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Phan Tâm tin rằng với sự quyết tâm, phối hợp nhịp nhàng của các cơ quan quản lý nhà nước, trách nhiệm của các doanh nghiệp viễn thông và người sử dụng, công tác quản lý thông tin thuê bao di động trả trước đi vào nề nếp; những quy định mới đã tạo hành lang pháp lý chặt chẽ, đưa ra biện pháp triển khai hiệu quả, khả thi, bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ cho cả người sử dụng, doanh nghiệp viễn thông và cơ quan quản lý nhà nước.

DDT