Công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông

(5/24/2017 3:15:41 PM)
 
Ngày 18 tháng 5 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Đồng Tháp.

 Theo đó, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở là 40 thủ tục thuộc các lĩnh vực báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, bưu chính, chuyển phát, viễn thông, internet; 04 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc lĩnh vực vực viễn thông, internet.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính liên hệ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả đặt tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp, số 27, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, thành phố Cao Lãnh. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần vào giờ hành chính hoặc nộp trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.dongthap.gov.vn.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1336/QĐ-UBND-HC ngày 02 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Chi tiết vui lòng xem thêm tại đay

                                            NTT