Sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý thuê bao di động trả trước

(5/10/2017 11:13:21 AM)
 
Ngày 24/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 6/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

 Mục đích sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý thuê bao di động nhằm khắc phục các kẽ hở pháp lý, tăng tính hiệu quả và khả thi trong công tác quản lý thông tin thuê bao.

            Những nội dung chủ yếu của Nghị định: Quy định việc giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, lưu giữ và sử dụng thông tin thuê bao; Quy định mức xử phạt vi phạm các quy định về giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, lưu giữ và sử dụng thông tin thuê bao. Mức phạt cao nhất lên tới 200 triệu đồng. Ngoài ra, còn các hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả như: Tịch thu tang vật, buộc doanh nghiệp viễn thông đi động nộp lại tổng số tiền đã được nạp vào tài khoản chính của SIM.

            Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/4/2017. Kể từ ngày Nghị định số 49/2017/NĐ-CP có hiệu lực, Thông tư 04/2012/TT-BTTTT  ngày 13/4/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý thuê bao di động trả trước hết hiệu lực.

            Vui lòng xem chi tiết nội dung Nghị định tại đây.

DDT