Hội nghị tổng kết ngành thông tin và truyền thông năm 2016

(12/30/2016 10:36:57 AM)
 
Sáng ngày 28/12/2016, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý ngành thông tin và truyền thông năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan báo, đài, doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, truyền hình trả tiền, in, Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

 Các đại biểu dự hội nghị thống nhất với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của ngành do Sở đề ra và thảo luận những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị trong công tác quản lý ngành như: việc quản lý hoạt động thông tin cơ sở, chế độ cho cán bộ truyền thanh cơ sở, chế độ nhuận bút đối với hoạt động của Đài cấop huyện, cấp xã, tình trạng nhiễu sóng lạ của các cụm loa truyên thanh không dây do huyện, xã đầu tư, hoạt động quảng cáo của doanh nghiệp viễn thông, tình hình an toàn thông tin mạng, việc sử dụng chung hạ tầng viễn thông, hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành ở huyện,...

            Kết luận Hội nghị, Giám đốc Sở Huỳnh Thanh Sơn, ghi nhận những đóng góp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành; giải trình cụ thể các kiến nghị của địa phương, doanh nghiệp; Sở sẽ phối hợp các ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chức năng quản lý của ngành ở cấp huyện, cấp xã và của các doanh nghiệp; đồng thời, Giám đốc Sở đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành giữ vững đoàn kết, tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại, tháo gỡ khó khăn để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2017 với chủ đề đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nêu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ và ngân sách năm 2017: "Mới mẽ trong cách nghĩ. Sáng tạo trong cách làm. Nhịp nhàng trong phối hợp"./.                                                                                                           

 NTT