Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 8 năm 2016

(8/31/2016 3:11:12 PM)
 
Sáng ngày 31/8/2016, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 8/2016, với sự có mặt của đại diện lãnh đạo của một số Sở, Ngành tỉnh và phóng viên các cơ quan báo chí trong, ngoài tỉnh.

Trong tháng 8/2016, các cơ quan báo chí bám sát chỉ đạo định hướng, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tuyên truyền diễn biến và kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV; Kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp; Công tác triển khai, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các Nghị quyết, Chương trình hành động của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ X và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Tuyên truyền đậm nét những chủ trương, chính sách mới; sự chỉ đạo, điều hành của tỉnh; kết quả xử lý, giải quyết những vấn đề xã hội quan tâm; công tác quản lý, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, ô nhiễm môi trường…

Tại Hội nghị, các đại biểu được đại diện Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh cung cấp nội dung giao dịch điện tử về BHXH, BHYT và chủ trương tin học hóa trong thanh toán khám chữa bệnh BHYT; Cục thuế tỉnh Đồng Tháp cung cấp thông tin nộp thuế điện tử theo nội dung Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP;

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền các vấn đề thời sự, chính trị của đất nước, của tỉnh; kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV; kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh; triển khai, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các Nghị quyết, Chương trình hành động của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ X và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp. Tuyên truyền giao dịch điện tử về BHXH, BHYT và chủ trương tin học hóa trong thanh toán khám chữa bệnh BHYT; Thông tin, tuyên truyền về nộp thuế điện tử theo nội dung Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP; Tuyên truyền về an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm; Phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, mua bán người; buôn bán, tang trữ, vận chuyển hàng gian, giả, nhập lậu; Các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại trong tháng 9 năm 2016.

Ngọc Hân