Trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Phòng Công nghệ thông tin thuộc Sở Thông tin và truyền thông Đồng Tháp

(8/22/2016 3:29:34 PM)
 
Chiều ngày 19 tháng 5 năm 2016, ông Huỳnh Thanh Sơn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp, trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thanh Phong, chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin, giữ chức Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin. Tham dự có các Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.

 Giám đốc Sở Huỳnh Thanh Sơn đề nghị ông Nguyễn Thanh Phong trên cương vị mới, cố gắng hết mình cùng với tập thể Phòng Công nghệ thông tin tham mưu cho Giám đốc Sở quản lý tốt lĩnh vực công nghệ thông tin, chủ động sáng tạo, đề xuất nhiều giải pháp mới, đột phá góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh./.

NTT