Tập huấn sử dụng mail Đồng Tháp và cập nhật những tính năng mới trên phiên bản Mail Exchange 2013

(7/12/2016 4:17:51 PM)
 
Sáng ngày 11/7/2016, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Sở Thông tin và Truyền thông khai mạc các lớp “Tập huấn nâng cao kỹ năng sử dụng thư điện tử Đồng Tháp và cập nhật những tính năng mới trên phiên bản Mail Exchange 2013, đồng thời, hướng dẫn khắc phục những hạn chế trong quá trình sử dụng thư điện tử” công vụ của tỉnh.

 Thời gian tập huấn đến 15/7/2016, tổng số hơn 126 cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, phụ trách Công nghệ Thông tin của các Sở, ban, ngành tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đăng ký tham dự. Các học viên được tập huấn một số nội dung cơ bản như: Khái quát về Web mail Đồng Tháp; Đăng nhập tài khoản mail trên outlook 2013; Hướng dẫn đăng nhập trên thiết bị di động; Những li thường gặp khi sử dụng mail Đồng Tháp; một số chức năng nâng cao của hòm thư...

 

Quốc Cường