Thông tin liên lạc của các Phòng văn hóa - thông tin huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

(10/15/2012 2:11:56 PM)
 

 

Các Phòng Văn hóa & Thông tin

 

1. Thành phố Cao Lãnh:

- Địa chỉ:               Số 03, đường 30/4, phường 1, Thành phố Cao Lãnh

- Điện thoại:                    067 3851 419.

- Fax:                              067 3851 601

- Email:                            phongvhtttpcl@yahoo.com.vn.

- Trưởng phòng:              Ngô Văn Hiểu - ĐT: 0918 628 912.

- Phó Trưởng phòng:       Lê Tuấn Kiệt - ĐT: 0918 655 841.

- Phó Trưởng phòng:       Đỗ Thị Anh Phương – ĐT: 0917 224 549.

 

2. Thị xã Sa Đéc:

- Địa chỉ:     Số 530A, Nguyễn Sinh Sắc, khóm 5, phường 1, TX.Sa Đéc

- Điện thoại:                    067 3861 320.

- Fax:                              067 3861 170.

- Email:                            vhtt-sadec@yahoo.com.

- Trưởng phòng:              Phan Phong Vũ - ĐT: 0918 055 060.

- Phó Trưởng phòng:       Trần Thanh Bình - ĐT: 0918 715 259.

- Phó Trưởng phòng:       Bùi Quang Dương – ĐT: 0919 537 601.

 

3. Thị xã Hồng Ngự:

- Địa chỉ:     Hùng Vương, khóm 1, phường An Thạnh., TX. Hồng Ngự

- Điện thoại:                    067 3563 405        

- Fax:                              067 3563 405

- Email:                            phongvhtt.txhn@dongthap.gov.vn

- Trưởng phòng:              Bùi Khắc Chu - ĐT: 0918 363 025.    

- Phó Trưởng phòng:       Lý Ngọc Trai - ĐT: 0913 138 123.

- Phó Trưởng phòng:       Trang Văn Hận – ĐT: 0123.799 7300.

 

4. Huyện Hồng Ngự:

- Địa chỉ:     Ấp Thượng khu vực 1, xã Thường thới Tiền, huyện Hồng Ngự.

- Điện thoại:                     067 3837 232.

- Fax:                              067 3837 232.

- Email:                            pvhtt.hhn@dongthap.gov.vn

- Trưởng phòng:              Nguyễn Thị Quốc Hương – ĐT: 0919 461 536.

- Phó Trưởng phòng:       Chung Văn Sum – ĐT: 0919 118 447.

- Phó Trưởng phòng:       Võ Văn Nhã – ĐT: 0917.821 144.

 

5. Huyện Cao Lãnh:

- Địa chỉ:     Số 35, Nguyễn Minh Trí, khu pho Mỹ Thuận, TT. Mỹ Thọ.

- Điện thoại:                     067 3822 202.

- Fax:                              067 3822 202 ko

- Email:                            pvhtttt.hcl@yahoo.com.vn

- Trưởng phòng:              Nguyễn Văn Toại - ĐT: 0987 008 557.

- Phó Trưởng phòng:       Nguyễn Văn Xuân – ĐT: 0169 8178 438.

 

6. Huyện Tháp Mười:

- Địa chỉ:                         Khóm 3, thị trấn Mỹ An.

- Điện thoại:                     067 3824 133         -067 3826 233 -3940233

- Email:                            phongvhttthapmuoi@gmail.com

- Trưởng phòng:              Đoàn Tiến Toản - ĐT: 0913.834 455

- Phó Trưởng phòng:       Đặng Công Nam – ĐT: 0919 099 951

- Phó Trưởng phòng        Lê Minh Sơn – ĐT: 0919.128 456.

 

7. Huyện Lai Vung:

- Địa chỉ:                         Quốc lộ 80, Khóm I, thị trấn Lai Vung

- Điện thoại:                    0673 848 246.

- Fax:                              067 3848 330 (nhờ chuyển)

- Email:                           vhtt.laivung@gmail.com.

- Trưởng phòng:              Trịnh Tấn Hợp - ĐT: 0913 687 270.

- Phó Trưởng phòng:       Nguyễn Phát Triển - ĐT: 0918 054 436.

- Phó Trưởng phòng:       Lê Văn Nhặn - ĐT: 0979 866 603.

 

8. Huyện Lấp Vò:

- Địa chỉ:               Đường Phạm Văn Bảy, khóm Bình Thạnh 1, TT. Lấp Vò.

- Điện thoại:                    067 3845 128

- Fax:                              067 3844128

- Email:                           pvhtt.hlvo@dongthap.gov.vn   

- Trưởng phòng:              Võ Văn Hùng - ĐT: 0919 028 289.     

- Phó Trưởng phòng:       Trần Thị Kim Phượng - ĐT: 0918 988 757.

- Phó Trưởng phòng:       Lê Tấn Hội – ĐT: 0918 351 598

- Phó Trưởng phòng:       Nguyễn Tuấn Anh – ĐT: 0907 516 243

 

9. Huyện Thanh Bình:

- Địa chỉ:                         Quốc lộ 30, TT. Thanh Bình.

- Điện thoại:                    067 3833 121.

- Email:                            phongvhtt.htb@dongthap.gov.vn                 

- Trưởng phòng:              Nguyễn Tri Lý - ĐT: 0918 170 714.

- Phó Trưởng phòng:       Lê Văn Dài - ĐT: 0918 365 834.

- Phó Trưởng phòng:       Nguyễn Thanh Dũng – ĐT: 0919 363 318

- Phó Trưởng phòng:       Phạm Hữu Tâm - ĐT: 0918 360 110

 

10. Huyện Châu Thành:

- Địa chỉ:                         Quốc lộ 80, ấp An Phú, xã An Nhơn. 

- Điện thoại:                    067 3840 045        

- Fax:                              067 3840 045

- Email:                            phongvhttchauthanh@gmail.com

- Trưởng phòng:              Lê  Anh Việt - ĐT: 0988 402 080.      

- Phó Trưởng phòng:       Nguyễn Văn Luật - ĐT: 0918 933 014.

 

11. Huyện Tân Hồng:

- Địa chỉ:                         Đường Nguyễn Huệ, ấp 3, thị trấn Sarài.

- Điện thoại:                     067 3830 025.

- Fax:                              067 3831405.

- Email:                           pvhtt.hth@dongthap.gov.vn.

- Trưởng phòng:              Lê Tân Lợi - ĐT: 0918 316 440.

- Phó Trưởng phòng:       Dương Thế Hải - ĐT: 0913 101 515.

- Phó Trưởng phòng:       Nguyễn Hoàng Tâm – ĐT: 0988 945 334.

 

12. Huyện Tam Nông:

- Địa chỉ:               Đường Nguyễn Chí Thanh, khóm 5, TT. Tràm Chim.

- Điện thoại:                     067 3827 284.

- Email:                           pvhtt.htn@dongthap.gov.vn.

- Trưởng phòng:              Nguyễn Hoàng Minh - ĐT: 0918 054 558.

- Phó Trưởng phòng:       Lê Đình Anh - ĐT: 0918 359 028.

- Phó Trưởng phòng:       Trần Văn Mẩn – ĐT: 0918 678 362.

Các tin cũ hơn: