Lễ kết nạp đảng viên mới

(8/16/2018 8:50:46 AM)
 
Chiều ngày 14/8/2018 Chi bộ 2 - Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Nhi, công chức thuộc Văn phòng Sở.

Đại diện Chi ủy Chi bộ 2, đồng chí Vũ Thị Thu Hường công bố và trao Quyết định kết nạp đảng cho quần chúng Nguyễn Thị Nhi, đồng thời, chúc mừng đồng chí được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, phân công người tiếp tục giúp đỡ bồi dưỡng để đồng chí Nguyễn Thị Nhi tiếp tục phấn đấu trở thành đảng viên chính thức.

                                                                                                             NTT