Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp nhiệm kỳ 2017 – 2022

(11/3/2017 9:35:12 AM)
 
Sáng ngày 27/10/2017, Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đến dự Đại hội có Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Đồng Tháp Dương Thành Trung; Chuyên viên Công đoàn Viên chức tỉnh Đồng Tháp Lê Thị Huyền Trâm và 26 đoàn viên Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Lê Thị Thanh Trúc thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2012 – 2017 và phương hướng nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đại hội đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2012 – 2017 đã đạt được và thẳng thắn nêu ra những hạn chế, tồn tại trong quá trình hoạt động. Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2012 – 2017 đã hoạt động theo đúng Điều lệ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động. Công đoàn luôn đồng hành, chia sẻ những thuận lợi và khó khăn với Ban Giám đốc Sở, giúp đoàn viên an tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ qua.

Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 03 đồng chí. Sau phiên họp thứ nhất của BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã bầu ra các chức danh sau:

Ông Đoàn Thanh Bình – Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Bà Lê Thị Thanh Trúc – Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Ông Nguyễn Quốc Cường – Ủy viên BCH (Phụ trách công tác kiểm tra)

Đại hội cũng đã bầu ông Đoàn Thanh Bình đại diện Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông tham dự đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức lần IV, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Tại Đại hội cũng đã biểu quyết các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 với sự thống nhất của 100% đại biểu có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

Ngọc Hân